Faunabeheereenheid Noord-Holland

Faunabeheereenheid Noord-Holland

In Noord-Holland leven veel dieren. Reeën, damherten, vossen, ganzen: ze horen er van nature thuis. In ons volle landschap ontstaan soms conflicten. Ganzen eten gras dat voor koeien is bedoeld, damherten grazen zeldzame planten in de duinen. Als Faunabeheereenheid Noord-Holland zoeken wij naar oplossingen om problemen te voorkomen. Dat doen we onpartijdig, op basis van kennis en samen met alle betrokken partijen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

We zetten actief in op diervriendelijke alternatieven om schade te voorkomen. 

Meer over de FBE

Over faunabeheer bestaan veel misverstanden. Daarom willen we als Faunabeheereenheid beter uitleggen waar we mee bezig zijn, welke keuzes we maken en waarom. We voorkomen schade, maar ook dierenleed. We gaan zorgvuldig te werk. Alles nemen we in onze overwegingen mee: de omvang van de schade, de wet en de ecologie van het dier.

Jan Pieter Lokker, voorzitter Faunabeheereenheid Noord-Holland

Vroeger was faunabeheer vooral iets van de jager en de boer. Tegenwoordig staat het onderwerp volop in de belangstelling. De grotere aandacht vereist een betere communicatie. Waren faunabeheerplannen tot voor kort vooral geschreven voor ecologen en juristen, nu willen we dat ze begrijpelijk zijn voor iedereen.

Patty Laan, directeur Faunabeheereenheid Noord-Holland

Als Staatsbosbeheer hanteren we het ‘nee, tenzij’-principe, maar we grijpen in als natuurdoelen zwaar onder druk staan. Dat gebeurt op basis van wetenschappelijk onderzoek. We doden alleen dieren wanneer er geen andere oplossingen voorhanden zijn.

Riena Tienkamp, hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland en bestuurslid Faunabeheereenheid Noord-Holland

De grote hoeveelheid ganzen in de provincie baart ons zorgen. In Noord-Holland bedraagt de faunaschade mede daardoor bijna tien miljoen euro per jaar. De ganzen eten niet alleen van de gewassen, ze beschadigen en bevuilen ze ook. Met adequaat faunabeheer gaan we voedselverspilling tegen.

Albert Hooijer, landbouwer en bestuurslid Faunabeheereenheid Noord-Holland

Uitgelicht: de vos

Klik hier om meer te lezen

Dilemma's

Polders, duinen, stranden: onze provincie is rijk aan afwisselende natuur, waar veel planten en dieren leven. Die dieren willen we beschermen, maar ze plaatsen ons ook voor dilemma’s. Willen we onze weidevogels redden, wat doen we dan met dieren die eieren en kuikens eten? Ganzen horen in het landschap, maar we willen ook veilig op vakantie met het vliegtuig. Dergelijke dilemma’s vragen om heldere keuzes. Lees meer >