Zwarte kraai

De zwarte kraai is een grote, zwarte vogel. Ze zijn zeer intelligent en hebben sterke sociale banden met elkaar. Kraaien leven in groepen op het platteland, in bossen en in de stad. Ze eten veel verschillende dingen, zoals kleine dieren, eieren, fruit, zaden, aas en afval.

Schadebeheer

Kraaien kunnen schade aanrichten door het vreten of kapot pikken van appels, peren, graan en mais. Ook vormen kraaien een gevaar voor weidevogels, omdat ze hun eieren en kuikens opeten. In Noord-Holland worden preventieve maatregelen tegen kraaien genomen om dit te voorkomen. Als er ondanks deze maatregelen toch gewassen worden beschadigd, mogen kraaien worden verjaagd. 

Maatregelen om schade te voorkomen:

      Weren en verjagen

  • Met bijvoorbeeld vlaggen, flitsers of knallen, of afschermen van gewassen met netten.
Meer informatie