Spreeuw

De spreeuw is een kleine vogel met glanzende veren en witte stipjes. Spreeuwen kunnen in grote zwermen boven de stad vliegen. Ze zoeken larven en wormen in de grond en eten vruchten van bomen.

Schadebeheer

Spreeuwen kunnen schade aanrichten door het vreten en kapotpikken appels en peren. Ter voorkoming van schade door spreeuwen worden vooral preventieve maatregelen ingezet en worden ze verjaagd. Om dat verjagen effectief te laten zijn mogen daarbij enkele spreeuwen worden geschoten. 

Maatregelen om schade te voorkomen:

  1. Weren en verjagen
    • Met bijvoorbeeld vlaggen, flitsers of knallen, of afschermen van gewassen met netten.
  2. Doden
    • Verjaging met ondersteunend afschot
      • Spreeuwen leren op den duur dat geluiden of wapperende vlaggen geen echte bedreiging zijn. Om ze weg te houden van het fruit wordt een groep spreeuwen verjaagd door één of enkele dieren te schieten. De groep zal dan niet snel terugkeren. Dit mag alleen van 1 juli tot 1 november.
Meer informatie