Spreeuw

De spreeuw is een kleine vogel met glanzende veren en witte stipjes. Spreeuwen kunnen in grote zwermen boven de stad vliegen. Ze zoeken larven en wormen in de grond en eten vruchten van bomen.

Schadebeheer

Spreeuwen kunnen schade aanrichten door het vreten en kapot pikken van appels en peren. Ter voorkoming van schade door spreeuwen worden vooral preventieve maatregelen ingezet en worden ze verjaagd. 

Maatregelen om schade te voorkomen:

      Weren en verjagen

  • Met bijvoorbeeld vlaggen, flitsers of knallen, of afschermen van gewassen met netten.
Meer informatie