Over ons

Als Faunabeheereenheid Noord-Holland zoeken wij naar oplossingen om problemen te voorkomen. Dat doen we onpartijdig, op basis van kennis en samen met alle betrokken partijen.

In Noord-Holland is natuur altijd dichtbij. Polders, duinen, stranden: onze provincie is rijk aan afwisselende natuur, waar veel planten en dieren leven. Die dieren willen we beschermen, maar ze plaatsen ons ook voor dilemma’s. Willen we onze weidevogels redden, wat doen we dan met dieren die eieren en kuikens eten? Ganzen horen in het landschap, maar we willen ook veilig op vakantie met het vliegtuig. Dergelijke dilemma’s vragen om heldere keuzes.

Kennisorganisatie

We zijn een kennisorganisatie. Ons team is deskundig en heeft de kennis en ervaring in huis om belangen zorgvuldig af te wegen. Onze experts gaan niet over één nacht ijs. Jurisprudentie, onafhankelijke adviezen, bevindingen van wetenschappers, tellingen, diergedrag: we nemen ze mee in onze onderbouwing. We houden ook goed in de gaten of de maatregelen daadwerkelijk werken.

Gezamelijke afweging

We zoeken naar antwoorden. Bij voorkeur breed gedragen oplossingen, waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Uiteraard binnen de wettelijke en politieke kaders. We bekijken de dilemma’s vanuit een breed blikveld. Natuurorganisaties, grondeigenaren, jagers, agrariërs: in ons bestuur zijn alle belangen vertegenwoordigd. Ze denken en besluiten mee. Het mooie is: het lukt om eensgezind heldere kaders op te stellen. Ze staan in onze faunabeheerplannen. Met alle betrokken partijen zetten we gezamenlijk de schouders onder het uitvoeren van de plannen.

Voorkomen is altijd beter

We zetten actief in op diervriendelijke alternatieven om schade te voorkomen. Denk aan het verjagen van ganzen of het plaatsen van hekken om aanrijdingen te voorkomen. Belangrijk is dat het faunabeheer op een slimme manier gebeurt. Pas als preventie onvoldoende soelaas biedt, komt afschot in beeld. Soms is er geen alternatief. Ons motto: zo min mogelijk afschot. We gaan de optie niet uit de weg, maar zien het als laatste redmiddel. Afschot moet doelmatig zijn. We hanteren strenge regels over de manier waarop het doden gebeurt.

Uitvoering van plannen

Als wilde dieren schade veroorzaken, nemen wij het voortouw om oplossingen te vinden. We adviseren overheden, stellen faunabeheerplannen op en vragen ontheffingen aan bij de provincie. Ontheffingen zijn vereist, omdat dieren in Nederland beschermd zijn. In het veld zorgen vrijwilligers en beroepsuitvoerders voor een correcte uitvoering. De uitvoerders zijn verenigd in wildbeheereenheden.