PRIVACYVERKLARING
FBE NOORD-HOLLAND   

De Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE)[1] hecht veel waarde aan een zorgvuldige en veilige omgang met jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe wij dit doen en wat je rechten zijn.

 

Waarom en wanneer gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

  1. Wij registreren jouw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer als je contact met ons opneemt met een verzoek of vraag. Wij bewaren de afhandeling van deze vraag of verzoek en jouw gegevens maximaal één jaar.
  2. Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief gebruiken wij je naam en e-mailadres. Deze worden direct verwijderd als je je afmeldt voor onze nieuwsbrief. Dit kan via de afmeldlink in de nieuwbrief of door ons een e-mail te sturen. 
  3. Het is onze taak om faunabeheerplannen op te stellen en jaarlijks verslag uit te brengen over de uitvoering van die plannen[2]. Om dit goed te doen, hebben we juiste en volledige cijfers nodig over maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade aangericht door in het wild levende dieren. Iedereen die meewerkt aan faunabeheer in Noord-Holland kan maatregelen registreren via FaunaSpot. In veel gevallen is dat wettelijk verplicht. Het kan ook een vrije keuze zijn. Wij controleren registraties steekproefsgewijs op juistheid (validatie). Als het nodig is, nemen wij contact met je op met vragen en maken in overleg met jou een aanpassing. Wij zeten jouw registraties om tot anonieme cijfers, die wij gebruiken als onderbouwing voor de faunabeheerplannen en het jaarverslag. FaunaSpot bestaat uit een registratie-app, een persoonlijk FaunaSpot dashboard en een informatieve website. De privacyverklaring voor FaunaSpot vind je hier.

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Voor het leveren van onze diensten hebben wij andere organisaties nodig voor:

  • onze systemen, zoals FaunaSpot, het financiële systeem en e-mail.
  • ondersteuning en advies op het gebied van bijvoorbeeld onze financiën, salarisadministratie en ICT.

 

Het kan voorkomen dat deze organisaties toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. Als dat nodig is, hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt over het gebruik en de beveiliging van jouw gegevens. Soms zijn wij wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te delen met andere partijen. Dit kan bijvoorbeeld een toezichthouder zijn.

 

Wat zijn jouw privacyrechten?

Je hebt een aantal rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens. Zo heb je het recht op informatie, inzage, aanpassing en verwijdering. Je kunt deze rechten uitoefenen, door een e-mail te sturen naar info@fbenoordholland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij vragen om je identiteitsbewijs. Als je niet tevreden bent over hoe wij omgaan met jouw gegevens, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij zorgen voor een passende beveiliging van jouw persoonsgegevens. Onze medewerkers, inhuurkrachten of stagiaires hebben een geheimhoudingsplicht en alleen toegang tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun werk.

Wet- en regelgeving en toezicht

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van jouw persoonsgegevens zijn:

  • Wet natuurbescherming
  • Omgevingsverordening
  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)

 

Cookies

De website www.fbenoordholland.nl maakt geen gebruik van cookies.            

 

----- 

[1] Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

[2] Taak van algemeen belang (artikel 6.1e AVG)