Aanrijding, schade of overlast

Wilde dieren zijn niet altijd welkom. Als ganzen bloemkolen opeten, of de vos bezoek brengt aan een weidevogelgebied, kan dat vervelende gevolgen hebben. Er zijn verschillende mogelijkheden om dergelijke situaties te voorkomen.

De eerste stap is altijd het inzetten van preventieve maatregelen. Op de website van BIJ12 staan deze per diersoort beschreven. Met onder andere hekken, netten en verjagingsmiddelen zoals linten en knallen is schade te voorkomen.

Overlast

Dieren die overlast veroorzaken, zoals geluidsoverlast of vervuiling door uitwerpselen, mogen niet zomaar verjaagd of gedood worden. Bij ernstige overlast binnen de bebouwde kom kunt u contact opnemen met de gemeente. Buiten de bebouwde kom kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst beoordeelt de situatie en de overlast. Zij besluiten of het nodig is een ontheffing uit te geven om de dieren op andere manieren te verjagen of te doden.

Schade aan landbouw of natuur

Wanneer preventieve middelen niet genoeg zijn om schade aan de landbouw of de natuur te voorkomen en er geen alternatieven zijn, kan er in sommige gevallen gekozen worden voor het doden van dieren. Hiervoor gelden strenge regels. In de faunakalender staat welke maatregelen per dier zijn toegestaan, en wanneer ze ingezet mogen worden. Let goed op: de regels verschillen per diersoort en per gewas.

Preventieve maatregelen mogen door iedereen worden uitgevoerd. Voor het doden van een dier met een geweer is een jachtakte verplicht. Als u deze zelf niet heeft, kunt u een jager inschakelen. Neem hiervoor contact op met de lokale wildbeheereenheid. Deze kaart geeft een overzicht van de wildbeheereenheden in Noord-Holland.

Als de bestaande mogelijkheden niet voldoende zijn om de schade te voorkomen, kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst. Zij beoordelen de situatie en verlenen eventueel een op maat gemaakte ontheffing.

> Kijk hier welke maatregelen er mogelijk zijn per diersoort

Schadevergoeding

Bij faunaschade heeft u in sommige gevallen recht op schadevergoeding. Bijvoorbeeld als er geen mogelijkheden bestaan om een dier te verjagen. Op de website van BIJ12 staat meer informatie over vergoedingen. Meldt de schade in ieder geval binnen 7 dagen op www.faunaschade.nl. Ook als u geen recht heeft op vergoeding. Zo kunnen wij goed in de gaten houden of er extra maatregelen genomen moeten worden.

Als uitvoerder
  • Voor het doden van dieren met een geweer op andermans perceel heeft de uitvoerder een grondgebruikersverklaring nodig.
  • Voor het bestrijden van sommige diersoorten is een machtiging nodig. Deze kan worden aangevraagd bij de lokale Wildbeheereenheid. Voor het bestrijden van dieren op basis van een vrijstelling is geen machtiging nodig.
  • In de faunakalender staat of de schadebestrijdingsactie van te voren gemeld moet worden bij de Omgevingsdienst.
  • Registreer het afschot of de nestbehandeling in FaunaSpot.