Bibliotheek

Alle documenten

Faunabeheerplan

Faunabeheerplan Ganzen – 2021-2024

Faunabeheerplan Ganzen – 2021-2024 ~ Goedkeuringsbesluit (2021)

Faunabeheerplan Ree – 2021-2026

Faunabeheerplan Damherten – NH en ZH 2020-2026

Faunabeheerplan Damherten – NH en ZH 2020-2026 ~ Goedkeuringsbesluit (2021)

Ganzenbeheerplan Omgeving Schiphol – 2018-2024

Ganzenbeheerplan Omgeving Schiphol – 2018-2024 ~ Goedkeuringsbesluit (2018)

Faunabeheerplan Wildsoorten 2023-2029

Faunabeheerplan Wildsoorten 2023-2029 ~ Goedkeuringsbesluit (2023)

Jaarverslag

Jaarverslag 2022 - Data

Jaarverslag 2021 - Data

Jaarverslag 2020 - Data

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Vos 2022

Nieuwsbrief Ganzen 2022 (2)

Nieuwsbrief Ganzen 2022 (1)

Nieuwsbrief Nestbehandeling 2021

Ontheffing

Ontheffing Vos - Weidevogels (2023)

Ontheffing Ganzen - Populatiebeheer (2022)

Ontheffing Vos - Weidevogels (2021)

Ontheffing Vos - Ontheffingsgebied incl beheerzones (2021)

Ontheffing Damherten - Binnen leefgebied (2021)

Ontheffing Damherten - Buiten leefgebied (2021)

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Vangacties 10-20 km-zone (2018)

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Besluit 11 (2018)

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Besluit 12 (2018)

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Besluit 13 (2018)

Ontheffing Rat - Bestrijding bruine en zwarte rat met luchtdrukgeweer (2022)

Ontheffing Rat - Wijzigingsbesluit (2022)

Opdracht

Opdracht Nijlgans - Wijzigingsbesluit (2023)

Opdracht Nijlgans - Wijzigingsbesluit (2022)

Opdracht Nijlgans - Wijzigingsbesluit (2019)

Opdracht Nijlgans (2018)

Opdracht Rosse Stekelstaart - Wijzigingsbesluit (2022)

Opdracht Rosse Stekelstaart (2018)

Opdracht Valwild Ree en Damhert (2019)

Opdracht Sikahert (2023)

Passende Beoordeling

Passende Beoordeling Eilandspolder

Passende Beoordeling Polder Westzaan

Passende Beoordeling Polder Zeevang 2020

Passende Beoordeling Polder Zeevang 2021 - Gecoördineerd beheer

Passende Beoordeling Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Passende Beoordeling Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Rapportage

Model voor berekening beheer brandgans en grauwe gans - SOVON

Flyer - Op zoek naar nieuwe afzetmogelijkheden voor ganzenvlees

'Een vette gans bedruipt zichzelf - Analyse van afzetmogelijkheden van ganzen

Telrapportage Standganzen 2022

Rapportage Afschotanalyse 2022

Tel- en beheerrapportage Damherten 2021-2022

Telrapportage Standganzen 2021

Tel- en beheerrapportage Damherten 2020-2021

Telrapportage Standganzen 2020

Rapportage Ruivangsten 2020

Rapportage Ruivangsten 2021

Rapportage Ruivangsten 2022

Telrapportage Damherten 2020

Beheerrapportage Damhert 2022 - 2023

Vergunning

Vergunning Natura 2000-gebied Zwanenwater en Pettemerduinen (2022)

Vergunning Natura 2000-gebied "Polder Zeevang" - Wijzigingsbesluit (2022)

Vergunning Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever (2022)

Vergunning Natura 2000-gebied Polder Zeevang (2021)

Verordening

Omgevingsverordening 2022

Omgevingsverordening 2020 - Nota van Beantwoording

Omgevingsregeling 2020

WBE

WBE kaart Noord-Holland