Jaarverslag Faunabeheer

Om meer transparantie te bieden over de werkzaamheden van de Faunabeheereenheid Noord-Holland, willen wij meer inzetten op betere en bredere communicatie over wat wij doen en waarom wij wat doen. Een belangrijke stap is het voor iedereen beschikbaar stellen van dit jaarverslag. Klik hiernaast op de linkjes om het jaarverslag van 2020 & 2021 in te zien.

Bibliotheek

Alle documenten

Faunabeheerplan

Faunabeheerplan Ganzen – 2021-2024 – Goedkeuringsbesluit (2021)

Faunabeheerplan Ganzen – 2021-2024

Faunabeheerplan Ree – 2021-2026

Faunabeheerplan Damherten – NH en ZH 2020-2026 - Goedkeuringsbesluit (2021)

Faunabeheerplan Damherten – NH en ZH 2020-2026

Ganzenbeheerplan Omgeving Schiphol – 2018-2024 - Goedkeuringsbesluit (2018)

Ganzenbeheerplan Omgeving Schiphol – 2018-2024

Faunabeheerplan Algemene Soorten – 2017-2023 – Goedkeuringsbesluit 86 (2017)

Faunabeheerplan Algemene Soorten – 2017-2023

Jaarverslag

Jaarverslag 2021 - Data

Jaarverslag 2020 - Data

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Vos 2022

Nieuwsbrief Ganzen 2022 (2)

Nieuwsbrief Ganzen 2022 (1)

Nieuwsbrief Nestbehandeling 2021

Ontheffing

Ontheffing Vos - Weidevogels (2023)

Ontheffing Ganzen - Populatiebeheer (2022)

Ontheffing Vos - Weidevogels (2021)

Ontheffing Vos - Ontheffingsgebied incl beheerzones (2021)

Ontheffing Damherten - Binnen leefgebied (2021)

Ontheffing Damherten - Buiten leefgebied (2021)

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Vangacties 10-20 km-zone (2018)

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Besluit 11 (2018)

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Besluit 12 (2018)

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Besluit 13 (2018)

Ontheffing Rat - Bestrijding bruine en zwarte rat met luchtdrukgeweer (2022)

Ontheffing Rat - Wijzigingsbesluit (2022)

Opdracht

Opdracht Nijlgans - Wijzigingsbesluit (2022)

Opdracht Nijlgans - Wijzigingsbesluit (2019)

Opdracht Nijlgans (2018)

Opdracht Rosse Stekelstaart - Wijzigingsbesluit (2022)

Opdracht Rosse Stekelstaart (2018)

Opdracht Valwild Ree en Damhert (2019)

Rapportage

Flyer - Op zoek naar nieuwe afzetmogelijkheden voor ganzenvlees

'Een vette gans bedruipt zichzelf - Analyse van afzetmogelijkheden van ganzen

Telrapportage Standganzen 2022

Rapportage Afschotanalyse 2022

Tel- en beheerrapportage Damherten 2021-2022

Rapportage Ruivangsten 2021

Telrapportage Standganzen 2021

Tel- en beheerrapportage Damherten 2020-2021

Telrapportage Standganzen 2020

Rapportage Ruivangsten 2020

Telrapportage Damherten 2020

Vergunning

Vergunning Natura 2000-gebied Zwanenwater en Pettemerduinen (2022)

Vergunning Natura 2000-gebied "Polder Zeevang" - Wijzigingsbesluit (2022)

Vergunning Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever (2022)

Vergunning Natura 2000-gebied Polder Zeevang (2021)

Verordening

Omgevingsverordening 2022

Omgevingsverordening 2020 - Nota van Beantwoording

Omgevingsregeling 2020