Het bestuur van de faunabeheereenheid bestaat uit vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties die een rol of taak hebben bij faunabeheer. Zo kunnen we onpartijdige beslissingen nemen op basis van de kennis van alle betrokken partijen. 

Bestuur FBE Noord-Holland

  • Jan Pieter Lokker, voorzitter Faunabeheereenheid Noord-Holland 
  • Patty Laan, secretaris en directeur Faunabeheereenheid Noord-Holland 

Bestuursleden 

  • Albert Hooijer, namens de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord, afdeling Noord-Holland
  • Roderik Benoist, namens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer en de Wildbeheereenheden;
  • Nick de Snoo, namens Staatsbosbeheer
  • Martijn de Jong, namens Stichting Landschap Noord-Holland, Vereniging Natuurmonumenten, Waternet, Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Stichting Goois Natuurreservaat
  • Alex van Gelder, namens Hollands Particulier Grondbezit
  • Johan van Nieuwenhuyzen, namens de Agrarische Collectieven Noord-Holland

NB. Alex van Gelder en Nick de Snoo bevinden zich niet op de groepsfoto.