In het wild levende dieren in Nederland zijn beschermd door de wet. Dat betekent dat je ze niet zomaar mag verjagen of doden. In sommige gevallen eten dieren landbouwgewassen, kunnen ze schadelijk zijn voor de natuur of zijn ze een gevaar voor het (vlieg)verkeer. Dan kan de overheid toestemming geven om deze dieren toch te verjagen of te doden. Hieronder staan de dieren waarvoor zo'n toestemming is verleend. Als je op het dier klikt kun je lezen waarom.