Vos

De vos is een hondachtig roofdier met een spitse snuit en een oranje, roodbruine tot bruingrijze vacht. Hij kan tot 90 centimeter lang worden en valt op door zijn opvallend dikke staart met een witte of donkere punt. De vos leeft in groepen en komt in heel Nederland voor. Het dier is in de schemer en nacht actief. Hij gaat dan op zoek naar eten: insecten, kleine knaagdieren, hazen en konijnen, maar ook vogels en eieren.

vos.jpg

WAAROM BEHEER NODIG IS

De vos heeft in Nederland geen natuurlijke vijanden. Het aantal vossen neemt dan ook makkelijk toe. Vossen brengen schade aan weidevogels door eieren te vreten en op vogels te jagen, verder jagen ze ook op scharrelkippen van hobby-boeren en professionele bedrijven. Jonge hazen, konijntjes, lammetjes en reekalfjes zijn ook prooien van de vos.

HOE VOORKOM JE SCHADE

Huisdieren kunnen ’s nachts het beste in een goed afgesloten hok worden gehouden. Schrikdraad op meerdere hoogtes naast het gaas en verlichting kunnen vossen op een afstand houden. Bij overlast mag de vos worden verjaagd, of met vangkooien worden gevangen en gedood. Honden zijn goed in verjagen.
Voor bedrijven met vrije uitloopkippen geldt ’s nachts een ophokplicht. Kijk voor meer informatie in de handreiking faunaschade van het Faunafonds, onderdeel van Bij12.

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

De vos staat op de landelijke vrijstellingslijst. Dat betekent dat de vos bij overlast met vangkooien mag worden gevangen en overdag met het geweer worden gedood om schade te voorkomen. Vanwege een fout in de wet is deze vrijstelling nu niet actief. Vossen kunnen op dit moment alleen bestreden worden met de onderstaande ontheffing, en alleen als ze een gevaar vormen voor weidevogels.

Omdat vossen veel schade kunnen veroorzaken aan weidevogels en andere bodembroeders beschikt de FBE over een ontheffing om ze in de nacht, wanneer vossen actief zijn, te bestrijden. Daarbij geldt:

  • geldig in bepaalde daartoe per WBE begrensde gebieden;
  • van zonsondergang tot zonsopkomst;
  • met gebruik van kunstlicht en nachtzichtapparatuur;
  • geldig tussen 1 februari en 15 juli;
  • zie de tekst van de ontheffing voor de overige voorwaarden;
  • het Faunafonds keert geen vergoedingen uit bij schade.

HET WETEN WAARD

  • De Latijnse naam van ‘onze’ vos is vulpes vulpes.
  • De vos eet bijna alles, maar kikkers, padden en mollen staan niet op het menu.
  • Vossen leven in holen, die ze soms delen met konijnen of dassen.
  • Teckels zijn goede jachthonden, ze kruipen holen in om de vossen te verjagen.

MEER WETEN