Vos

Vossen komen in heel Noord-Holland voor. Je ziet ze in de duinen, op het platteland, en zelfs in de stad, vooral in de schemering en ’s nachts. Vossen zijn alleseters. Kleine zoogdieren, vogels, eieren, fruit, insecten en afval staan allemaal op het menu. Vogels die op de grond broeden zijn extra kwetsbaar voor vossen.

De grootste kans om een vos te zien heb je in december en januari. Ze leggen dan lange afstanden af op zoek naar een partner. Eind maart/begin april worden de jongen geboren. Die blijven de eerste weken veilig in de burcht onder de grond. In mei komen de welpjes voor het eerst buiten.

 

De vos en weidevogels

Een groot deel van de weidevogels van Europa broedt in Nederland. Er wordt dan ook veel gedaan om weidevogels te beschermen. Er zijn speciale weidevogelbeschermingsgebieden aangewezen die zo veel mogelijk worden beheerd en ingericht naar de eisen van de weidevogels. Zo wordt er laat gemaaid door boeren, zodat het gras hoog blijft en de kuikens zich kunnen verschuilen. De grond wordt natgehouden zodat er veel wormen en insecten voor de kuikens zijn. Ook worden er op veel plekken hekken geplaatst tegen roofdieren. Dat lukt niet overal en bovendien zijn vossen erg slim. Ze vinden vaak toch een manier om bij de broedende vogels te komen. Daarom worden er tijdens het broedseizoen extra maatregelen tegen vossen genomen. In en rond de broedgebieden mogen vossen 's nachts worden gedood.

Schadebeheer

De vos kan een bedreiging zijn voor grondbroeders. Tijdens het broedseizoen van deze vogels mogen vossen daarom ’s nachts worden gedood.

 Maatregelen om schade te voorkomen:

  1. Weren
    • Pluimvee wordt omheind met hekken en ’s nachts binnengehaald om ze tegen vossen te beschermen. Vossen worden van weidevogelbroedgebieden geweerd ook geweerd met hekken, en door het gebied onaantrekkelijk voor de vossen te maken. Bijvoorbeeld door bosjes weg te halen waar ze in kunnen schuilen.
  2. Doden
    • Tijdens het broedseizoen van de weidevogels, van 1 februari tot 15 juli, mogen vossen ’s nachts worden gedood. Daarvoor geldt een ontheffing. Dit mag alleen in de direct omgeving van broedende weidevogels.
Meer informatie