Konijn

Konijnen komen in heel Nederland voor. Ze zoeken plekken uit waar ze kunnen grazen en schuilplekken en gangen kunnen graven. Konijnen eten vooral gras, maar ook granen, fruit en groenten.

Schadebeheer

Konijnen kunnen schade aanrichten door het opeten van gewassen, zoals gras en groenten, en het graven van gangen. In Noord-Holland worden preventieve maatregelen tegen konijnen genomen, zodat ze geen gewassen opeten of gangen graven op plekken waar dat gevaarlijk of kostbaar is. Daarnaast kunnen ze jaarrond overdag worden gevangen en gedood als er kans op schade aan landbouw is.

Maatregelen om schade te voorkomen:

  1. Weren en verjagen
    • Met vlaggen, flitsers of knallen, of afschermen met bijvoorbeeld hekken of manchetten.
  2. Doden
    • Konijnen mogen het hele jaar overdag gevangen en gedood worden als ze gewassen opeten of beschadigen.
Meer informatie