In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

Landelijke vrijstelling

Periode:

  • Gehele jaar

Tijdstip:

  • Vanaf zonsopkomst tot zonsondergang.

Gehele werkgebied van de FBE Noord-Holland.

  • Geweren
  • Honden (geen lange honden), waarbij aardhonden niet mogen worden gebruikt voor het vangen of doden van vossen in holen in de periode van 1 maart t/m 31 augustus
  • Haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds
  • Fretten
  • Kastvallen
  • Vangkooien
  • Buidels

Waarbij geweren, honden en jachtvogels niet mogen worden gebruikt op zondagen en op nieuwjaarsdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, en hemelvaartsdag (art. 3.4 lid 1.c. Rnb).

Dus wél toegestaan op goede vrijdag, koningsdag, dodenherdenking, bevrijdingsdag en oudejaarsdag.

Er hoeft géén melding vooraf te worden gedaan bij de Omgevingsdienst.

Vanaf 1 januari 2023 kan een jachtaktehouder voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot het registreren van afschot en/of nestbehandeling door op perceelsniveau zijn afschot te registreren direct in het veld nadat de activiteit heeft plaats gevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot nadat de handeling heeft plaats gevonden en voordat men de gedode dieren gaat verplaatsen middels een voertuig

Media

Faunabeheerplan Algemene Soorten – 2017-2023

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit dier.

Konijn