Rat

De bruine rat komt overal in Noord-Holland voor, zowel in steden als in landelijk gebied. Ze profiteren van de aanwezigheid van de mens eten vrijwel alles. Ratten kunnen zwemmen, klimmen en springen en zijn zeer slim. Daardoor zijn ze lastig te bestrijden.

Schadebeheer

De rat is aangewezen als plaagdier. Dat betekent dat ratten gevangen en gedood mogen worden. Ratten zijn slim en bestrijden kan erg lastig zijn. Neem bij overlast contact op met een professionele plaagdierbestrijder.

Maatregelen om schade te voorkomen:

 1. Weren en verjagen
  • Door bijvoorbeeld voedsel goed af te schermen, afstotende geuren aan te brengen, of in de omgeving roofvogels aan te trekken.
 2. Doden
  • Klemmen
   • Het gebruik van klemmen is toegestaan.
  • Gif
   • Zelf rattengif gebruiken is verboden. Onjuist gebruik kan ratten resistent maken. Ook kan het gif een gevaar vormen voor de dieren die de ratten opeten. Gif mag alleen worden ingezet onder strenge voorwaarden en door professionele bestrijders.
  • Afschot
   • Ratten mogen op eigen terrein worden gedood met een geweer. Daarvoor gelden strikte regels. Kijk in de faunakalender welke regels er gelden.
Meer informatie