Rosse stekelstaart

De rosse stekelstaart is een exoot. Dat betekent dat deze vogel niet van nature in Nederland voorkomt. Rosse stekelstaarten komen uit Noord-Amerika en werden vroeger vaak als siervogel gehouden. Een aantal dieren zijn ontsnapt en hebben zich in het wild voortgeplant. Ze komen vooral voor in Noord-Holland.

Schadebeheer

Rosse stekelstaarten kunnen een bedreiging vormen voor andere vogels. Zo verdringt de rosse stekelstaart langzaam de witkopeend. Daarom is de rosse stekelstaart aangemerkt als invasieve exoot. Invasieve exoten mogen actief worden verjaagd. De provincie heeft een speciale opdracht gegeven om deze soort te doden.

Maatregelen om schade te voorkomen:

 1. Weren en verjagen
  • Met bijvoorbeeld vlaggen, flitsers of knallen, of afschermen van gewassen met netten.
 2. Nestbehandeling
  • De eieren van rosse stekelstaarten mogen worden behandeld om te voorkomen dat ze zich voortplanten. Lees hier meer over nestbehandeling.
 3. Doden
  • Afschot
   • De provincie wil niet dat de populatie rosse stekelstaarten groeit. Daarom heeft de provincie beroepsjagers ingezet om ze te schieten.
Meer informatie
 • In de module eenden van BIJ12 is meer informatie te vinden over middelen om rosse stekelstaarten te weren.
 • In de faunakalender wordt vermeld hoe het beheer van de rosse stekelstaart in Noord-Holland wordt uitgevoerd.