Rosse stekelstaart

In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

Opdracht

Periode

  • Jaarrond, m.u.v. Natura 2000-gebieden binnen het broedseizoen (1 maart tot en met 15 juli)

Tijdstip

  • Vanaf één uur voor zonsopgang tot en met één uur zonsondergang.

Het gehele werkgebied van de FBE Noord-Holland, waarbij toegang is verleend tot alle gronden binnen dit gebied, zo nodig met behulp van de sterke arm.

  • Geweer, eventueel voorzien van geluiddemper
  • Hond
  • Lokmiddelen: niet-levende lokvogels, lokvoer (niet vergiftigd of verdovend), (electronische) lokgeluiden
  • Vangkooi: voorschriften zie ontheffing

Nestbehandeling voor rosse stekelstaarten is toegestaan. Daarbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Jaarrond
  • Uitvoering door grondgebruiker
  • Geen melding vooraf vereist
  • Uitvoerder rapporteert maandelijks het aantal behandelde eieren/nesten aan de FBE via het Faunaregistratiesysteem.

Er hoeft géén melding vooraf te worden gedaan bij de Omgevingsdienst, m.u.v. het plaatsen en vangklaar maken van vangkooien.

Verplichte rapportage bij de FBE: vanaf de begindatum van de machtiging dient u maandelijks te rapporteren aan de FBE Noord-Holland binnen één week nadat betreffende maand is verstreken, via het Faunaregistratiesysteem.

Media

Opdracht Rosse Stekelstaart (2018)

Opdracht Rosse Stekelstaart - Wijzigingsbesluit 2022

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit dier.

Rosse stekelstaart