Ganzen

Noord-Holland is een paradijs voor ganzen. Er is veel water en de boeren telen gras en groenten waar de ganzen van smullen. Sommige ganzen, de trekganzen, komen hier alleen om te overwinteren. Andere ganzen blijven hier het hele jaar door en brengen hier ook hun jongen groot. Dat zijn standganzen. Ganzen leggen meestal één keer per jaar vier tot zeven eieren.

Beheer van ganzen

Standganzen richten in Noord-Holland veel landbouwschade aan. Ze eten vooral gras en groenten. In 2021 is er 10 miljoen euro schade uitgekeerd. Ook beschadigen ze op sommige plekken de natuur en kunnen ze een gevaar vormen voor het vliegverkeer. Om deze schade naar beneden te brengen worden ganzen verjaagd en wordt de populatie verkleind. Om dit te bereiken worden er verschillende preventieve en dodelijke maatregelen ingezet. Hoe dat gebeurt staat beschreven in het Faunabeheerplan Ganzen. Hieronder staat een klein overzicht van deze maatregelen. De precieze regels verschillen per ganzensoort en zijn terug te vinden in de faunakalender.

Klik hier om meer te lezen over de situatie in Noord-Holland en de maatregelen in het faunabeheerplan.

Maatregelen

 1. Weren en verjagen
  • Met bijvoorbeeld vlaggen, flitsers of knallen, of afschermen van gewassen met netten.
 2. Nestbehandeling
  • De eieren van ganzen mogen worden behandeld om te voorkomen dat ze zich voortplanten. Meer over nestbehandeling lees je hier.
 3. Doden
  • Verjaging met ondersteunend afschot
   • Ganzen zijn slim en leren snel dat geluiden of wapperende vlaggen geen echte bedreiging zijn. Om ze weg te houden van de gewassen wordt een groep ganzen verjaagd door één of enkele dieren te schieten. De groep zal dan niet snel terugkeren. Wanneer dit mag verschilt per gans en per gewas.
  • Populatiereductie
   • In Noord-Holland zijn zo veel ganzen, dat ganzen die verjaagd worden in korte tijd vervangen worden door andere groepen ganzen. De schade is met alleen verjagen niet meer te voorkomen. Daarom wordt de populatie ganzen gereduceerd, in samenwerking met andere provincies. Dat gebeurt door ganzen te schieten, of door ze te vangen als ze hun veren wisselen en niet kunnen vliegen.
Meer informatie
 • In de module ganzen van BIJ12 is meer informatie te vinden over middelen om ganzen te weren.
 • In de faunakalender wordt vermeld hoe het beheer van de verschillende ganzen in Noord-Holland wordt uitgevoerd.
 • In het Faunabeheerplan Ganzen staat meer informatie over de gans in Noord-Holland.