Meerkoet

De meerkoet zie je bijna overal waar zoet water is, zowel in de stad als op het platteland. In het water zoeken ze naar waterplanten en kleine waterdiertjes. In de herfst en de winter zitten ze in grote groepen in weilanden om gras te eten.

Schadebeheer

Meerkoeten kunnen schade aanrichten door het vreten, vervuilen en vertrappen van zaden, kiemen en gras. In Noord-Holland worden preventieve maatregelen tegen meerkoeten genomen, zodat ze geen gewassen beschadigen. Ter voorkoming van schade door meerkoeten worden vooral preventieve maatregelen ingezet en worden ze verjaagd. 

Maatregelen om schade te voorkomen:

      Weren en verjagen

  • Met bijvoorbeeld vlaggen, flitsers of knallen, of afschermen van gewassen met hekken en netten.
Meer informatie
  • In de module koeten van BIJ12 is meer informatie te vinden over middelen om meerkoeten te weren en te verjagen.
  • In de faunakalender wordt vermeld hoe het beheer van de meerkoeten in Noord-Holland wordt uitgevoerd.
  • In het Faunabeheerplan Algemene Soorten staat meer informatie over de meerkoet in Noord-Holland.