Nijlgans

De nijlgans is een exoot. Dat betekent dat deze vogel niet van nature in Nederland voorkomt. Nijlganzen komen uit Afrika en werden vroeger vaak als siervogel gehouden. Een aantal dieren zijn ontsnapt en hebben zich in het wild voortgeplant. Nijlganzen doen het goed in Nederland en zijn op veel plekken te zien.

Schadebeheer

Nijlganzen kunnen een bedreiging vormen voor andere vogels. Soorten die wel van nature in Nederland voorkomen kunnen in de problemen komen. Daarom is de nijlgans aangemerkt als invasieve exoot. Invasieve exoten mogen actief worden verjaagd en gedood. Hiervoor geeft de provincie een speciale opdracht.

Maatregelen om schade te voorkomen:

 1. Weren en verjagen
  • Met bijvoorbeeld vlaggen, flitsers of knallen, of afschermen van gewassen met netten.
 2. Nestbehandeling
  • De eieren van nijlganzen mogen worden behandeld om te voorkomen dat ze zich voortplanten. Lees hier meer over nestbehandeling.
 3. Doden
  • Afschot
   • De nijlgans is als invasieve exoot niet beschermd onder de wet natuurbescherming. In opdracht van de provincie mogen nijlganzen daarom worden gedood met een geweer.
Maatregelen
 • In de module ganzen van BIJ12 is meer informatie te vinden over middelen om nijlganzen te weren en te verjagen.
 • In de faunakalender wordt vermeld hoe het beheer van nijlganzen in Noord-Holland wordt uitgevoerd.
 • In het Faunabeheerplan Algemene Soorten staat meer informatie over de nijlgans in Noord-Holland.