Nijlgans

In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

Opdracht

Periode

 • Jaarrond

Tijdstip

 • Vanaf één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang.

Het gehele werkgebied van de FBE Noord-Holland.

 • Geweer
 • Hond
 • Jachtvogels, zijnde haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds
 • Lokvogels
 • (Elektronisch versterkte) lokgeluiden

Nestbehandeling voor nijlganzen is toegestaan. Daarbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Jaarrond
 • Uitvoering door grondgebruiker met jachtakte
 • Geen melding vooraf vereist
 • Uitvoerder rapporteert maandelijks het aantal behandelde eieren/nesten aan de FBE via het Faunaregistratiesysteem.

Iedere uitvoerder moet zelf over een machtiging beschikken.

Er hoeft géén melding vooraf te worden gedaan bij de Omgevingsdienst.

Verplichte rapportage bij de FBE: vanaf de begindatum van de machtiging dient u maandelijks te rapporteren aan de FBE Noord-Holland binnen één week nadat betreffende maand is verstreken, via het Faunaregistratiesysteem.

Media

Faunabeheerplan Algemene Soorten – 2017-2023

Opdracht Nijlgans (2018)

Opdracht Nijlgans - Wijzigingsbesluit (2019)

Opdracht Nijlgans - Wijzigingsbesluit (2022)

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit dier.

Nijlgans