Knobbelzwaan

De knobbelzwaan zie je vaak in paartjes in vijvers en meren in en rondom de stad. Daar zoeken ze naar waterplanten. Buiten de stad kun je ze ook in grotere groepen zien. Ze komen vaak op weilanden om gras te eten. Boven hun oranje snavel zit een zwarte knobbel – daar hebben knobbelzwanen hun naam aan te danken.

Schadebeheer

Knobbelzwanen kunnen schade aanrichten door het vreten, vervuilen en vertrappen van gewassen, voornamelijk gras. In Noord-Holland worden preventieve maatregelen tegen knobbelzwanen genomen, zodat ze geen grasland beschadigen. Ter voorkoming van schade door knobbelzwanen worden vooral preventieve maatregelen ingezet en worden ze verjaagd. 

Maatregelen om schade te voorkomen:

      Weren en verjagen

  • Met bijvoorbeeld vlaggen, flitsers of knallen, of afschermen van gewassen met netten.
Meer informatie
  • In de module zwanen van BIJ12 is meer informatie te vinden over middelen om knobbelzwanen te weren en te verjagen.
  • In de faunakalender wordt vermeld hoe het beheer van de zwanen in Noord-Holland wordt uitgevoerd.
  • In het Faunabeheerplan Algemene Soorten staat meer informatie over de knobbelzwaan in Noord-Holland.