Kauw

De kauw lijkt op een kraai, maar is kleiner en heeft een grijze kop. Kauwen leven in groepen op het platteland en in de stad. Ze eten veel verschillende dingen, zoals insecten, zaden, aas en afval.

Schadebestrijding

Kauwen kunnen schade aanrichten door het vreten, vervuilen en vernielen van gewassen. Ze eten graag zaden en kiemplantjes. Ook veroorzaken kauwen schade aan groenten en fruit. Ter voorkoming van schade door kauwen worden vooral preventieve maatregelen ingezet en worden ze verjaagd. 

Maatregelen om schade te voorkomen:

      Weren en verjagen

  • Met bijvoorbeeld vlaggen, flitsers of knallen, of afschermen van gewassen met netten.
Meer informatie