Zwarte kraai

In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

Landelijke vrijstelling

Periode

 • Gehele jaar

Tijdstip

 • Vanaf zonsopkomst tot zonsondergang.

Gehele werkgebied van de FBE Noord-Holland.

 • Geweren
 • Honden (geen lange honden)
 • Haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds
 • Het vangen of doden m.b.v. lokvogels (niet levend)
 • Het vangen of doden m.b.v. lokfluiten (akoestisch, niet-elektronisch)
 • Het vangen of doden m.b.v. lokvoer (niet vergiftigd of verdovend) 

Waarbij geweren, honden en jachtvogels niet mogen worden gebruikt op zondagen en op nieuwjaarsdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, en hemelvaartsdag (art. 3.4 lid 1.c. Rnb).

Dus wél toegestaan op goede vrijdag, koningsdag, dodenherdenking, bevrijdingsdag en oudejaarsdag.

Nestbehandeling voor zwarte kraaien is toegestaan. Dit mag om schade aan gewassen, vee, bossen, visserijen/visgronden, wateren en flora en fauna te voorkomen of te bestrijden. Daarbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Jaarrond
 • Vanaf zonsopkomst tot zonsondergang
 • Uitvoering door iedereen met toestemming van de grondgebruiker
 • Geen melding vooraf vereist
 • Uitvoerder rapporteert binnen een maand het aantal behandelde eieren/nesten aan de FBE via het Faunaregistratiesysteem

Er hoeft géén melding vooraf te worden gedaan bij de Omgevingsdienst.

Op basis van de wettelijke verplichting dient de uitvoerder het aantal behandelde nesten en eieren en de jachtaktehouder het afschot binnen een maand te rapporteren aan de FBE. Dit gebeurt in Noord-Holland digitaal, via het Faunaregistratiesysteem.

Media

Faunabeheerplan Algemene Soorten – 2017-2023

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit dier.

Zwarte kraai