Meerkoet

In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Januari Februari Maart April Mei Oktober November December

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

Provinciale vrijstelling

Periode

  • Vanaf 1 oktober t/m 31 mei

Tijdstip

  • Vanaf één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang.
  • Gehele werkgebied van de FBE Noord-Holland
  • Grasland en graan in bedrijfsmatige teelt
  • Geweer
  • Hond

Nestbehandeling is niet toegestaan.

De uitvoerder dient het gebruik van de vrijstelling éénmalig vooraf te melden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Deze melding blijft gedurende de hele schadegevoelige periode geldig. De bewaartermijn voor de verstrekte gegevens bij deze melding is een half jaar of zo lang de melding van toepassing is.

Op basis van de wettelijke verplichting dient de jachtaktehouder binnen twee weken het afschot te rapporteren aan de FBE. Dit gebeurt in Noord-Holland digitaal, via het Faunaregistratiesysteem.

  • Voor je bij kwetsbare gewassen tot afschot overgaat moet je aantonen dat er twee preventieve middelen zijn ingezet, volgens de Handreiking Faunaschade/Preventiekit van het Faunafonds.
  • Per verjaagactie mogen maximaal 4 dieren per geweer worden gedood en mogen maximaal 5 geweerdragers worden ingezet.
  • Gedode dieren dienen voor het verlaten van het veld opgeruimd te worden.

Media

Faunabeheerplan Algemene Soorten – 2017-2023

Omgevingsverordening 2022

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit dier.

Meerkoet