In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

Landelijke vrijstelling

Periode

 • Gehele jaar

Tijdstip

 • Vanaf zonsopkomst tot zonsondergang.
 • Gehele werkgebied van de FBE Noord-Holland.
 • Voor het bestrijden van schade aan gewassen, vee, bossen, visserijen/visgronden, wateren, en flora en fauna, zowel actueel als dreigend.
 • Geweren
 • Honden (geen lange honden)
 • Haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds
 • Het vangen of doden m.b.v. lokvogels (niet levend)
 • Het vangen of doden m.b.v. lokfluiten (akoestisch, niet-elektronisch)
 • Het vangen of doden m.b.v. lokvoer (niet vergiftigd of verdovend)
   

Waarbij geweren, honden en jachtvogels niet mogen worden gebruikt op zondagen en op nieuwjaarsdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, en hemelvaartsdag (art. 3.4 lid 1.c. Rnb).

Dus wél toegestaan op goede vrijdag, koningsdag, dodenherdenking, bevrijdingsdag en oudejaarsdag.

Nestbehandeling voor kauwen is toegestaan. Dit mag om schade aan gewassen, vee, bossen, visserijen/visgronden, wateren en flora en fauna te voorkomen of te bestrijden. Daarbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Jaarrond
 • Vanaf zonsopkomst tot zonsondergang
 • Uitvoering door iedereen met toestemming van de grondgebruiker (grondgebruikersverklarign)
 • Geen melding vooraf vereist
 • Uitvoerder rapporteert binnen een maand het aantal behandelde eieren/nesten aan de FBE via FaunaSpot.

Gebruik van de vrijstelling moet je vooraf melden bij de Omgevingsdienst Noord- Holland Noord.

Vanaf 1 januari 2023 kan een jachtaktehouder voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot het registreren van afschot en/of nestbehandeling door op perceelsniveau zijn afschot te registreren direct in het veld nadat de activiteit heeft plaats gevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot nadat de handeling heeft plaats gevonden en voordat men de gedode dieren gaat verplaatsen middels een voertuig

Media

Faunabeheerplan Algemene Soorten – 2017-2023

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit dier.

Kauw