Indische Gans

In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

Schiphol

0-10 km-zone

Periode

 • Jaarrond

Tijdstip

 • Vanaf één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang
 • In de 0 tot 10 kilometerzone rondom Schiphol
 • In de bebouwde kom of direct aan de bebouwde kom grenzende terreinen
 • In jachtvelden kleiner dan 40 hectare
 • Geweer (hagel en kogel)
  • Optioneel een geluidsdemper. Hiervoor moet de gebruiker eerst een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid.
 • Hond (niet zijnde lange honden), waarbij de hond slechts gebruikt wordt als hulpmiddel, en niet als middel om te doden
 • Jachtvogels
 • Niet-elektronische lokgeluiden
 • Lokvogels (kunstmatig en gedode exemplaren)
 • Lokvoer en voerplaatsen
 • Carrousel

Nestbehandeling voor Indische ganzen is toegestaan in de 0 tot 10 km-zone rondom Schiphol. Daarbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Jaarrond
 • Nestbehandeling vooraf melden bij de Omgevingsdienst.
 • De gemachtigde mag zich laten bijstaan door maximaal vier mede-uitvoerders. Het aantal mede-uitvoerders dient vooraf te worden aangegeven via de elektronische melding bij de Omgevingsdienst.
 • Uitvoerder rapporteert binnen twee weken het aantal behandelde eieren/nesten aan de FBE via het Faunaregistratiesysteem.

De gemachtigde mag zich laten bijstaan door maximaal vier mede-uitvoerders. Het aantal mede-uitvoerders dient vooraf te worden aangegeven via de elektronische melding bij de Omgevingsdienst (zie Melden en rapporteren).

Het gebruik van deze ontheffing mag niet eerder plaatsvinden dan nadat de gemachtigde uitvoerder hiervan per locatie, voorafgaand aan de uitvoering, elektronisch melding heeft gemaakt bij de toezichthouders van de Omgevingsdienst NHN via deze link.

Op basis van de wettelijke verplichting dient de uitvoerder het aantal behandelde nesten en eieren en de jachtaktehouder het afschot binnen twee weken te rapporteren aan de FBE. Dit gebeurt in Noord-Holland digitaal, via het Faunaregistratiesysteem.

 • Deze ontheffing is geldig voor Indische ganzen, in al hun verschijningsvormen. Daarbij horen ook hybride ganzen en verwilderde boerenganzen.
 • Gedode dieren dienen voor het verlaten van het veld opgeruimd te worden.
 • Ringen die aan gedode vogels worden aangetroffen moeten gezonden worden aan het Vogeltrekstation, Postbus 50, 6700 AB Wageningen. Hierbij dient het terugmeldformulier ingevuld te worden meegestuurd van de website httrs://vogeltrekstation.nl/nl/vogels/ring-gevonden.

Media

Ganzenbeheerplan Omgeving Schiphol – 2018-2024

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Besluit 11 (2018)

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Besluit 12 (2018)

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Besluit 13 (2018)

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit dier.

Indische Gans