Sikahert

Het sikahert is een exoot die verwant is aan het edelhert. Van nature komt deze soort niet voor in Nederland. Oorspronkelijk komt het Sikahert uit het oosten van Azië en het oosten van Rusland. De soort is door menselijk handelen in de negentiende en twintigste eeuw in Europa terecht gekomen. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn sikaherten ontsnapt en hebben zich waarschijnlijk ook al voortgeplant.  

Schadebeheer

Het Sikahert kan een bedreiging vormen voor inheemse flora en fauna, bovendien bestaat een risico op hybridisatie met edelherten. De provincie heeft daarom een speciale opdracht gegeven om het aantal sikaherten tot nul te reduceren of tenminste verspreiding te voorkomen.

Maatregelen om schade te voorkomen:

  1. Doden
    • Afschot
      • De provincie wil dat de populatie Sikahert wordt geminimaliseerd tot het liefst nul. 
Meer informatie
  • In de faunakalender wordt vermeld hoe het beheer van het Sikahert in Noord-Holland wordt uitgevoerd.