Sikahert

In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

(OP) Opdracht

Periode 

  • Jaarrond

Tijdstip

  • Vanaf twee uur voor zonsopkomst tot twee uur na zonsondergang.

Het gehele werkgebied van de FBE Noord-Holland. 

  • Geweer
  • Hond (slechts om gewonde en gedode herten op te sporen)

N.V.T.

Iedere uitvoerder moet zelf over een machtiging beschikken. 

De uitvoerder dient gebruik van de vrijstelling éénmalig vooraf te melden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Deze melding blijft gedurende de hele periode van uitvoering geldig. De bewaartermijn voor de verstrekte gegevens bij deze melding is een half jaar of zo lang de melding van toepassing is.

Vanaf 1 januari 2023 kan een jachtaktehouder voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot het registreren van afschot en/of nestbehandeling door op perceelsniveau zijn afschot te registreren direct in het veld nadat de activiteit heeft plaats gevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot nadat de handeling heeft plaats gevonden en voordat men de gedode dieren gaat verplaatsen middels een voertuig. 

Media

Opdracht Sikahert (2023)

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit dier.

Sikahert