Fazant

De fazant komt voor in weilanden waar veel beschutting te vinden is. Daar leven ze in groepen. Fazanten lopen graag, en vliegen alleen op bij directe dreiging. De mannetjes hebben een lange staart en een kleurige kop, terwijl de vrouwtjes een bruine schutkleur hebben. 

Schadebeheer

Fazanten kunnen gewassen zoals granen en groenten aanvreten, maar dit gebeurt niet veel. In Noord-Holland worden er daarom vooral preventieve maatregelen tegen fazanten genomen.

Maatregelen om schade te voorkomen:

  1. Weren
    • Met vlaggen, flitsers of harde geluiden zoals knallen, of afschermen van gewassen met bijvoorbeeld netten.
Jacht

De fazant is een jachtsoort. Van 15 oktober tot en met 31 december kan er op de fazanthen worden gejaagd, en van 15 oktober tot en met 31 januari op de fazanthaan. Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Meer informatie over de jacht vind je op deze pagina.

Meer informatie