Uitspraak Raad van State Faunabeheerplan Algemene soorten 2017-2023

Geplaatst: 01 May 2023

Onlangs heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan in een bezwaarprocedure tegen het Faunabeheerplan Algemene soorten 2017-2023. Graag leggen we uit waar de bezwaarprocedure over gaat, welk besluit de RvS heeft genomen en wat dit in de praktijk betekent voor jou als grondeigenaar of faunabeheerder.

Uitspraak Raad van State Faunabeheerplan Algemene soorten 2017-2023

Achtergrond bezwaarprocedure

Op 18 juli 2017 heeft de provincie Noord-Holland het Faunabeheerplan Algemene soorten goedgekeurd. De Stichting Faunabescherming Nederland heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De Faunabescherming stelt dat de noodzaak van afschot in het plan onvoldoende is onderbouwd. Het bezwaar gaat over de volgende soorten:

  • Soorten van de landelijke vrijstelling: konijn, houtduif, vos, kraai en kauw
  • Soorten van de provinciale vrijstelling: knobbelzwaan, ekster, gaai, spreeuw en meerkoet

De provincie heeft het bezwaar van de Faunabescherming op 21 maart 2018 afgewezen. Daarop is de Faunabescherming een juridische procedure gestart. In het hoger beroep heeft de RvS onlangs uitspraak gedaan.

Uitspraak RvS

De RvS stelt in haar uitspraak dat de provincie het bezwaar van de Faunabescherming niet had moeten afwijzen. 

Hoe interpreteren wij deze uitspraak?

Met de uitspraak van de Raad van State is er duidelijkheid gekomen over de wijze waarop de wet met betrekking tot de landelijke en provinciale vrijstellingen moet worden toegepast. De adviezen die de Raad van State daarbij heeft gedaan neemt de FBE Noord-Holland uiterst serieus. De FBE is in gesprek met de provincie als verantwoordelijke voor de goedkeuringsbesluiten, over de gevolgen van deze uitspraak. Zodra deze gevolgen duidelijker zijn, zullen we daarover communiceren.

Wat betekent dit voor jouw werk als faunabeheerder?

De RvS heeft een duidelijke opdracht gegeven aan de provincie. De FBE Noord-Holland dient deze besluitvorming af te wachten. Tot die tijd geldt het huidige beheer. Als er iets verandert, brengen wij u via deze nieuwsbrief op de hoogte. Houd daarnaast de faunakalender in de gaten: deze is altijd up-to-date.