FaunaSpot & tegemoetkoming faunaschade BIJ12

Geplaatst: 30 April 2023

Zoals bekend moet afschot in Noord-Holland sinds 1 januari 2023 geregistreerd worden met de app FaunaSpot. Hiermee kan de jager voldoen aan zijn wettelijke verplichting uit de Wet natuurbescherming om afschot te melden bij de FBE Noord-Holland.

FaunaSpot & tegemoetkoming faunaschade BIJ12

Naast acties van de jager kunnen ook activiteiten zoals het plaatsen van vlaggen en hekken door de grondgebruiker geregistreerd worden in FaunaSpot. Deze registraties gebruikt de FBE Noord-Holland ter onderbouwing van faunabeheerplannen. Hier is FaunaSpot primair voor bedoeld.

De registraties van de grondgebruiker en jager in FaunaSpot kunnen echter ook gebruikt worden voor de onderbouwing van het aanvragen van een tegemoetkoming in schade bij BIJ12. We hebben gemerkt dat hier veel vragen over zijnMet dit bericht willen we namens de provincie Noord-Holland, BIJ12 en de FBE onduidelijkheden wegnemen. Wij gaan hierbij met name in op de toetsing van het adequaat gebruik.

 

Adequaat gebruik

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in faunaschade moet een grondgebruiker zelf zoveel mogelijk doen om faunaschade te voorkomen of te beperken. Als er een ontheffing of vrijstelling beschikbaar is, moet je minimaal op twee verschillende dagen per week één van onderstaande acties (laten) uitvoeren.

Deze acties moeten zijn uitgevoerd op het geheel van de percelen die onderdeel uitmaken van de tegemoetkomingsaanvraag die je hebt gedaan bij BIJ12, en dus niet per perceel. BIJ12 controleert de registraties vanaf de datum waarop de constatering van de schade is gedaan, tot de datum van de eindtaxatie. Dit wordt ‘toetsing op adequaat gebruik’ genoemd.

De onderstaande registraties in FaunaSpot tellen mee in de toetsing op adequaat gebruik. Deze kun je vinden in de FaunaSpot app en als volgt invullen:

Registratie van afschot door de jager

  • Kies in FaunaSpot Afschot / diersoort en aantal

Registratie van verjagen van dieren op het perceel door de jager

  • Kies in FaunaSpot Verjagen / bejaagd / schot gelost, nul resultaat
  • Kies in FaunaSpot Verjagen / bejaagd / geen schot gelost (op het moment dat er wel ganzen zijn, maar je deze niet binnen schootsafstand hebt kunnen krijgen)

Registratie dat er geen ganzen aanwezig zijn door agrariër of jager

  • Kies in FaunaSpot Weren / perceel bezocht (wanneer er geen ganzen aanwezig zijn)

De maatregelen moeten zijn uitgevoerd op de schadepercelen of 200 meter daaromheen. Indien er maatregelen in FaunaSpot geregistreerd worden die niet op de schadepercelen of 200 meter daaromheen zijn uitgevoerd, tellen deze niet mee voor de controle op adequaat gebruik voor de betreffende aanvraag. Let op: het gaat hier dus om het geheel van de schadepercelen binnen één tegemoetkomingsaanvraag en dus niet voor elk perceel apart.

Wanneer de aangeleverde gegevens onvoldoende zijn, wordt een grondgebruiker via e-mail door BIJ12 in de gelegenheid gesteld aanvullende gegevens aan te leveren voordat er een besluit wordt genomen.

 

Bijvoorbeeld:

Je meldt als grondgebruiker schade voor 10 percelen, maar je hoeft niet op alle 10 de percelen maatregelen te registreren. Op één perceel 2x per week registreren is voldoende voor alle percelen uit dezelfde aanvraag.

 

Zowel de grondgebruiker als de jager kan in zijn persoonlijke FaunaSpot Dashboard een download maken van de uitgevoerde maatregelen. Hier staan ook de coördinaten van die maatregelen vermeld. De downloads van jou én van jouw jager stuur je vervolgens naar BIJ12 via info@mijnfaunazakenbij12.nl. Hierbij vermeld je het dossiernummer (TKA-nummer).

Heb je vragen over schadetegemoetkoming of adequaat gebruik? 

  • Dan kun je kijken bij de uitgebreide toelichting op de website van BIJ12 over het adequaat gebruik in Noord-Holland
  • Of je kunt BIJ12/Faunazaken bellen, tel. 085 - 486 22 22 (keuzeoptie 2). BIJ12 is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

Heb je vragen over het registreren van maatregelen in FaunaSpot?

  • Kijk eerst bij veelgestelde vragen op de website van FaunaSpot of raadpleeg de handleiding.
  • Kun je hier het antwoord op jouw vraag niet vinden? Neem dan contact op met de helpdesk. Voor urgente zaken is de helpdesk telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.