Wilde eend

De wilde eend is de bekendste en meest met brood gevoede watervogel van Nederland. Het mannetje (de woerd) heeft een grijs lichaam, een glanzende groene kop en een smalle witte halsband. Het vrouwtje (het eendje) is geheel bruin gevlekt. De eend wordt 50 tot 60 centimeter lang. Hij trekt in de schemer naar de velden om waterplanten en insecten te eten. Met de ochtendschemer vliegt hij terug naar parken, meren, plassen en sloten om te rusten.

wilde-eend.jpg

WAAROM BEHEER NODIG IS

Eenden eten naast gras, maïs en groenten ook graag granen. Ze komen in grote getale af op door regen en wind neergeslagen granen. Daarmee veroorzaken ze vraatschade. Door de granen verder te vertrappen en met uitwerpselen te bevuilen, verliest het graan zijn waarde of is het niet meer voor consumptie geschikt.

HOE VOORKOM JE SCHADE

Om schade aan gewassen te voorkomen kan de agrariër visuele en akoestische middelen inzetten als vlaggen, flitsmolens, vogelverschrikkers, knalapparaten, nabootsing roofvogels en vogelafweerpistolen. Kijk voor meer informatie naar de preventiekit eenden van het Faunafonds, onderdeel van Bij12.

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Wilde eenden staan sinds 2017 niet meer op de provinciale vrijstellingslijst. Het is dus verboden deze dieren te doden. De beperkte omvang van de schade ziet zich ook gereflecteerd in de vernietiging van de landbouw schade ontheffing in 2016. Mocht blijken dat het niet kunnen gebruiken van de provinciale vrijstelling leidt tot grote schade aan graan - waar geen vergoeding voor werd gegeven en waardoor schade niet goed inzichtelijk is, kan overwogen worden hiervoor maatwerk te leveren via een ontheffing. 

Voor achtergrondinformatie zie het Faunabeheerplan Algemene Soorten.

HET WETEN WAARD

  • De wilde eend is voor veel mensen de meest tamme watervogel.
  • Wilde eenden nestelen vaak in tuinen.
  • Het vrouwtje kan drie keer per jaar een nest met 6 tot 10 eieren leggen.
  • In de winterperiode verblijven ca. 600.000 wilde eenden in Nederland.

MEER WETEN