Ree

Het (of de) ree is met 60 tot 90 centimeter schouderhoogte het kleinste hert in Nederland. Wie wel eens een hert gezien heeft, zag waarschijnlijk een ree. Geen of een klein gewei, zwarte neus en witte kin: dat is het ree. De geelbruine of roodbruine zomervacht wordt grijzer en donkerder in de winter. Het mannetje, de bok, heeft een niervormige witte vlek op het achterste, de dame (de geit) een hartvormige en wordt groter als er gevaar dreigt. Je kunt ze vaak zien in de schemering op een veld tegen de bosrand aan, of overdag midden in het bos als ze zich veilig achten. Een ree snoept van bramen, bessen, uitlopers van struiken en bomen, kruiden, grassen, bladeren, noten, paddenstoelen en ook van sommige landbouwgewassen, maar doet daardoor weinig schade.

ree.jpg

WAAROM BEHEER NODIG IS

Het aantal reeën groeit al jaren in Nederland. De ca.110.000 reeën brengen problemen met zich mee. Zo worden jaarlijks 10% aangereden. Dat zijn 11.000 aanrijdingen per jaar! Verkeersveiligheid is daarom een belangrijke reden om in te grijpen. Omdat ze als echte knabbelaars de uitlopers van bomen en planten eten, veroorzaken reeën eigenlijk alleen schade aan boomkwekerijen, fruitteelt en jonge bomen in onze bossen.

HOE VOORKOM JE SCHADE

Wegbeheerders doen veel om aanrijdingen met reeën te voorkomen. Ze plaatsen hekken en wildspiegels langs de weg. Om aanrijdingen met reeën te voorkomen, is het verstandig in bosrijke gebieden en zeker ‘s avonds max. 60 km/per uur te rijden, de bermen in de gaten te houden en vooral niet uit te wijken (vanwege de bomen langs de weg). Bel na een aanrijding direct de politie en later de verzekering. De politie zorgt dat een professional ter plaatse komt.

Voor de bescherming van de rozen van bewoners is een goed hekwerk het meest effectief. Zo helpt een gaasraster de tuinders om fruit- en boomteelt te beschermen. In de preventiekit hertachtigen van het Faunafonds van Bij12 staat een overzicht van visuele en akoestische middelen die agrariërs kunnen toepassen om hun gewassen te beschermen: zoals vlaggen, knalapparaten, flitslampen en flitsmolens en elektronische geluidsgolven.

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Binnen provincie Noord-Holland vindt er geen beheer van reeën plaats.

In het kader van de verkeersveiligheid heeft FBE ook de beschikking over een: aanwijzing art 67 Besluit 39 (2014) wildaanrijdingen Damhert en Ree

In samenwerking met onze partner Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) en de wildaanrijdingen teams van de betrokken WBE’s wordt deze aanwijzing uitgevoerd om aanrijdingen met in het wild levende (hoef-) dieren in Noord-Holland af te kunnen handelen.

HET WETEN WAARD

  • De reegeit kan tot wel drie kalfjes krijgen.
  • De reebok verliest ieder jaar zijn gewei en ieder jaar groeit er weer een nieuwe op zijn kop.
  • De verkeersongevallen, waarbij reeën betrokken zijn, kost de maatschappij jaarlijks 3 miljoen euro.

MEER WETEN