In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Januari Augustus September Oktober November December

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

(JT) Jacht

Periode

  • 15 augustus t/m 31 januari.

Tijdstip

  • Vanaf een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang.

De wilde eend mag niet worden bejaagd op zondagen en nieuwjaarsdag.

  • Hele werkgebied van de FBE Noord-Holland
  • Jachtveld van de jachthouder

De Wet natuurbescherming geeft meer en nadere voorwaarden m.b.t. de jacht bijvoorbeeld als het gaat om de jachthuurovereenkomst, het jachtveld, zon- en feestdagen, de jacht vanuit voertuigen, vaartuigen e.d., de bebouwde kom, het vervoer en in de handel brengen van wild, de verzekering e.d. De jachtaktehouder wordt geacht deze regels te kennen. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de middelen en methoden rondom de jacht paragraaf §3.5 en §3.6 van de Wet natuurbescherming en artikelen 3.2 tot 3.21 van het Besluit natuurbescherming.

Er hoeft géén melding vooraf te worden gedaan bij de Omgevingsdienst.

Op basis van de wettelijke verplichting dient de jachtaktehouder het afschot te rapporteren aan de FBE. Dit gebeurt in Noord-Holland digitaal, via FaunaSpot.

Media

Faunabeheerplan Wildsoorten 2023-2029

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit dier.

Wilde eend