Kolgans

In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

Provinciale vrijstelling

Periode 

 • Kwetsbare gewassen in bedrijfsmatige teelt
  • Van 1 november t/m 28 februari
 • Grasland, graan, suikerbieten, graszaad, maïs, aardappelen en vollegrondsgroenten in bedrijfsmatige teelt
  • Gehele jaar
  • Met uitzondering van overjarig grasland in de periode van 1 november t/m 28 februari

Tijdstip

 • Vanaf één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang.

Foerageergebieden

 • Voor foerageergebieden kan de vrijstelling niet worden gebruikt van 1 november t/m 31 maart bij aanwezigheid van grauwe ganzen en kolganzen; van 1 november /m 30 april bij aanwezigheid van brandganzen; van 1 november t/m 31 mei bij aanwezigheid van rotganzen; (dit geldt niet voor nestbehandeling).
 • Gehele werkgebied van de FBE Noord-Holland
 • Op het schadeperceel of de direct daaraan grenzende percelen of wateren
 • Kwetsbare gewassen
 • Grasland, graan, suikerbieten, graszaad, maïs, aardappelen en vollegrondsgroenten in bedrijfsmatige teelt
 • Geweer
 • Hond

Nestbehandeling voor kolganzen is toegestaan. Dit mag alleen om schade aan gewassen te voorkomen of te bestrijden. Daarbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Jaarrond
 • Uitvoering door iedereen met toestemming van de grondgebruiker (grondgebruikersverklaring)
 • Nestbehandeling vooraf melden bij de Omgevingsdienst
 • Uitvoerder rapporteert binnen twee weken het aantal behandelde eieren/nesten aan de FBE via het Faunaregistratiesysteem.

De uitvoerder dient gebruik van de vrijstelling éénmalig vooraf te melden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Deze melding blijft gedurende de hele schadegevoelige periode geldig. De bewaartermijn voor de verstrekte gegevens bij deze melding is een half jaar of zo lang de melding van toepassing is.

Op basis van de wettelijke verplichting dient de uitvoerder het aantal behandelde nesten en eieren en de jachtaktehouder het afschot binnen twee weken te rapporteren aan de FBE. Dit gebeurt in Noord-Holland digitaal, via het Faunaregistratiesysteem.

 • Voor je bij kwetsbare gewassen tot afschot overgaat moet je aantonen dat er twee preventieve middelen zijn ingezet, volgens de Handreiking Faunaschade/Preventiekit van het Faunafonds.
 • Per verjaagactie mogen maximaal 4 dieren per geweer worden gedood en mogen maximaal 5 geweerdragers worden ingezet.
 • Gedode dieren dienen voor het verlaten van het veld opgeruimd te worden.
 • Bovenstaande is ook van toepassing op gedomesticeerde en hybride ganzen* (= iedere gans die niet voor 100% alle kenmerken vertoont van één van de wilde diersoorten grauwe gans, brandgans en kolgans.)

Media

Omgevingsverordening 2020

Faunabeheerplan Ganzen – 2021-2024

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit dier.

Kolgans