Faunaspot: hoe zit dat nu met de registraties van de agrariër?

Geplaatst: 19 January 2023

Afgelopen week hebben wij van verschillende kanten vragen gekregen over het wel of niet accepteren van registraties van agrariërs door BIJ12. Blijkbaar was onze communicatie daarover niet duidelijk genoeg. Met deze nieuwsbrief willen wij hierover helderheid scheppen.

Faunaspot: hoe zit dat nu met de registraties van de agrariër?

Faunaspot: hoe zit dat nu met de registraties van de agrariër?

Afgelopen week hebben wij van verschillende kanten vragen gekregen over het wel of niet accepteren van registraties van agrariërs door BIJ12. Blijkbaar was onze communicatie daarover niet duidelijk genoeg. Met deze nieuwsbrief willen wij hierover helderheid scheppen.

Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen over de regels van adequaat gebruik? Stuur dan een mail naar info@mijnfaunzakenbij12.nl.

 

Wat is de verwarring?

Met FaunaSpot kan de agrariër verschillende maatregelen registreren (bezoek aan het perceel, werende middelen, verjagen, nestbehandeling). De regels voor adequaat gebruik, zoals gehanteerd door de provincie en BIJ12, staan echter nog niet al deze registraties toe.

 De volgende activiteiten worden wél bij de beoordeling voor adequaat gebruik meegenomen:

  • Bezoeken van het perceel, met een registratie wanneer er geen ganzen aanwezig zijn (door agrariër of jager)
  • Verjagen van dieren op het perceel met een schot (door de jager)
  • Afschot van dieren op het perceel (door de jager)

 Deze acties moeten minstens twee keer per week worden uitgevoerd (en dus geregistreerd).

 

Wat betekent dit in de praktijk?

 Als de agrariër het perceel bezoekt en hij treft géén ganzen aan, kan hij dat in de app registreren. BIJ12 accepteert deze registratie als één van de twee verplichte acties voor die week. De jager hoeft dan niet te komen om die observatie te doen en daar een registratie voor in te voeren. De verantwoordelijkheid en de werklast worden dus verdeeld.

Maar: als de agrariër het perceel bezoekt en hij treft wél ganzen aan en hij verjaagt ze (bijvoorbeeld met zijn trekker), dan geldt die registratie voor BIJ12 niet als activiteit in het kader van adequaat gebruik. Dan is er die week dus nog een bezoek van de jager of agrariër nodig.

Dit is in onze ogen een onwenselijke situatie, die ons gezamenlijk belang van het terugdringen van schade door ganzen niet dient. Een situatie die bovendien lastig uit te leggen is, zo hebben wij nu in de praktijk ondervonden.

Op dit moment wordt het doden van dieren bóven preventie gesteld. In onze ogen is dit niet de insteek van de wet en het beleid wanneer het gaat om het voorkomen van schade door wilde dieren.

Uiteraard zijn wij hierover in gesprek met zowel de provincie als met BIJ12. Liefst zien wij dat alle geregistreerde maatregelen meetellen voor adequaat gebruik. Daar maakt de FBE Noord-Holland zich sterk voor. Daar hebben we allemaal baat bij!

  

Waarom zou je als agrariër dan toch alle maatregelen nu al in FaunaSpot registeren?

Wij adviseren elke agrariër om zijn preventieve maatregelen zeker in FaunaSpot te registreren. De voordelen:

  1. Stel dat BIJ12 jouw aanvraag voor schadevergoeding niet accepteert en het komt tot een rechtszaak, dan heb je met de registraties in FaunaSpot een ijzersterk bewijs dat je er alles aan hebt gedaan om schade te voorkomen.
  2. De beheermaatregelen die agrariërs uitvoeren zijn een belangrijk onderdeel van de faunabeheerplannen en maken schadebestrijding mogelijk. De inspanningen van agrariërs laten zien hoeveel schade er al wordt voorkomen. Dit helpt bij beleidsvorming, bijvoorbeeld voorkomen dat het eigen risico verhoogd wordt.
  3. Hoe meer data, hoe meer mogelijkheden voor schadebestrijding! Met deze data kunnen we aantonen dat preventieve maatregelen onvoldoende resultaat opleveren en dat daarom afschot noodzakelijk is. Zo werken we én aan goed onderbouwde faunabeheerplannen én aan politiek en maatschappelijk draagvlak.
  4. Alle keren dat je een perceel bezoekt, je geen ganzen aantreft en dat registreert, bespaar je jouw jager extra werk. Je verdeelt de verantwoordelijkheid en de werklast.
  5. De registraties van de agrariërs helpen ons als FBE in het gesprek met de provincie en BIJ12 om alle preventieve maatregelen te laten meetellen voor de beoordeling van adequaat gebruik. Ook die de agrariër uitvoert.

 

 

Veelgestelde vraag: “Hoe werkt het registreren op schadepercelen?”

We krijgen veel vragen over de term 'schadeperceel', bijvoorbeeld "Moet ik op alle schadepercelen tweemaal in de week registreren? Of geldt een registratie op een willekeurig schadeperceel binnen een schademelding ook? En als die percelen niet aaneengesloten zijn, hoe werkt het dan?"

We hebben daarop contact opgenomen met BIJ12 en de Provincie Noord-Holland.

De Provincie Noord-Holland bepaalt namelijk het beleid en BIJ12 toetst de aanvragen voor tegemoetkoming in schade.

BIJ12 geeft het volgende aan:

“Het is voldoende als er verspreid per week minimaal twee bejaagacties hebben plaatsgevonden op het totaal van de opgegeven schadepercelen of in de buffer. Dit hoeft dus niet per schadeperceel te zijn. De buffer is 200 meter, en wordt om het totaal van de schadepercelen heengetrokken.”

Op de site van BIJ12 kun je meer lezen over het toetsen van adequaat gebruik:

https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/schade-bestrijden/adequaat-gebruik-ontheffing/

 

We bedanken alle agrariërs bij voorbaat voor hun medewerking. Samen staan we immers sterk!