Rapportage standganzen 2023

Geplaatst: 21 February 2024

In 2023 zijn er weer honderden vrijwilligers op pad gegaan om de ganzenpopulatie te tellen tijdens de jaarlijkse juli-telling. We willen telco├Ârdinatoren Arnold Bregman, Jan Schipper, de WBE Faunaco├Ârdinatoren en alle tellers hartelijk bedanken voor hun tijd en inzet. We hopen jullie dit jaar terug te zien!

Rapportage standganzen 2023

De resultaten in vogelvlucht: de totale populatie ganzen groeit niet, en ook de populaties grauwe ganzen, brandganzen en nijlganzen zijn stabiel. De populatie Canadese ganzen neemt zelfs af.

Meer lezen? Zie de Rapportage standganzen 2023.