Geen populatiebeheer op de grote Canadese gans in 2024

Geplaatst: 21 February 2024

Dit jaar kan er géén bestrijding van grote Canadese ganzen plaatsvinden onder de populatie-ontheffing Ganzen van de FBE Noord-Holland. Daarmee zouden we namelijk onder de provinciaal vastgestelde ondergrens van 1.600 individuen komen.

Geen populatiebeheer op de grote Canadese gans in 2024

Wat kan er wel?

Er zijn twee toestemmingsbesluiten waaronder beheer wel kan plaatsvinden wanneer dat noodzakelijk is:

 • De landelijke vrijstelling kan nog wel gebruikt worden voor de grote Canadese gans. Onder de landelijke vrijstelling is mogelijk:
  • Afschot
  • Nestbehandeling
  • Gehele jaar
  • Zonsopkomst tot zonsondergang
  • Hele provincie
 • De Schiphol-ontheffing voor de 0-10 km zone blijft zoals deze is. In die ontheffing is ook de grote Canadese gans opgenomen.
  • Afschot
  • Nestbehandeling
  • Gehele jaar
  • Vanaf één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang
  • 0-10 km rondom Schiphol

Zie voor de verdere voorwaarden de faunakalender. Deze is altijd up-to-date.