FaunaSpot: geen foto meer nodig bij afschot rat

Geplaatst: 25 April 2024

Uit de praktijk van de rattenbestrijding horen we dat veel gedode ratten buiten bereik blijven van de schutter. Soms een bewuste keuze (andere ratten niet verstoren), soms daadwerkelijk onvindbaar of onbereikbaar (waterkanten). Bestrijders registreren afschot vaak niet of niet compleet, omdat het onmogelijk is de (verplichte) foto te maken. Op basis van de meldingen van uitvoerders hebben wij een analyse gemaakt van de noodzaak en meerwaarde van het toevoegen van een foto bij het registreren van gedode plaagdieren.

FaunaSpot: geen foto meer nodig bij afschot rat

Ratten zijn niet bij wet beschermd. De ontheffing voor bestrijding van ratten vereist alleen registratie van het aantal gedode dieren. Vanwege de onbeschermde status is de noodzaak voor extra controle op de juistheid van registraties beduidend minder dan voor beschermde soorten. En het is wél belangrijk om afschot te registreren, dus dat moeten we zo makkelijk mogelijk maken. Zo kan bijvoorbeeld een goed beeld worden verkregen over de verspreiding en mogelijke overlast van ratten.

De situatie is besproken met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Er zijn vanuit de wet- en regelgeving geen belemmeringen om het maken van de foto te laten vervallen.  Vanaf nu is het dus niet meer nodig om in FaunaSpot een foto te maken bij het registreren van gedode plaagdieren.

Hartelijk dank aan alle jagers/faunabeheerders die de moeite hebben genomen deze kwestie bij ons onder de aandacht te brengen. Zo maken we FaunaSpot samen steeds beter!