Faunabeheerplan Ganzen verlengd

Geplaatst: 21 March 2024

Het huidige FBP Ganzen is verlengd tot en met 13 september 2025. In de tussentijd werken wij samen met de FBE’s Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en Flevoland aan een interprovinciaal faunabeheerplan Ganzen 2024-2030.

Faunabeheerplan Ganzen verlengd

Check de faunakalender voordat je het veld in gaat. Deze is altijd up-to-date!