Bestrijding overpopulatie ganzen op Texel

Geplaatst: 06 February 2024

Ganzen vervullen een belangrijke rol in het ecosysteem van onze natuurgebieden. Met hun graasgedrag zorgen ze er onder meer voor dat natuurgebieden niet dichtgroeien. Dat Texel een paradijs is voor ganzen, blijkt uit de populatieontwikkeling in de afgelopen jaren. Zo nam het aantal grauwe ganzen op Texel explosief toe van ruim 7.000 in 2017 tot ruim 13.000 in 2023. Zulke aantallen gaan ten koste van kwetsbare natuur op het eiland: rietkragen worden weggevreten, zeldzame vegetatie wordt vertrapt en duinwateren worden voedselrijker door ganzenpoep. Daarnaast richten de ganzen aanzienlijke schade aan op gewaspercelen van agrariërs. Daarom worden in de maanden februari, maart en april 2024 maatregelen genomen om de ganzenpopulatie te verkleinen. De Faunabeheereenheid Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de wildbeheereenheid en lokale agrariërs werken daarbij nauw samen. Het persbericht en de veelgestelde vragen zijn te bekijken en downloaden via de link onder de afbeelding.

Bestrijding overpopulatie ganzen op Texel
  • Lees hier het persbericht
  • Lees hier het antwoord op veelgestelde vragen