Antwoord op vragen over uitspraak RvS vrijstellingssoorten

Geplaatst: 21 March 2024

Afgelopen voorjaar deed de Raad van State uitspraak in een bezwaarprocedure tegen het Faunabeheerplan Algemene soorten 2017-2023. De RvS oordeelde toen, dat zowel de landelijke als de provinciale vrijstellingen in het faunabeheerplan onvoldoende onderbouwd waren. Het afschot van konijn, houtduif, kraai, kauw, knobbelzwaan, ekster, gaai, spreeuw en meerkoet werd per direct gesloten. Ook nestbehandeling is niet meer toegestaan. Tegelijkertijd maakte de provincie het mogelijk een tegemoetkoming in de schade voor deze soorten aan te vragen via BIJ12.

Antwoord op vragen over uitspraak RvS vrijstellingssoorten

Wij krijgen hier nog steeds veel vragen over, zoals:

  • Waarom kan de landelijke vrijstelling in Noord-Holland niet worden gebruikt en in sommige andere provincies wel?
  • Hoe zit het met de Canadese gans in Noord-Holland? Mag die wel worden bestreden?
  • Kan er, nu de Omgevingswet er is, wel weer gebruik worden gemaakt van de landelijke vrijstelling? 

We hebben nu een lijst met ‘veelgestelde vragen’ opgesteld, die je hier kan downloaden. Heb je nog meer vragen? Stel ze dan bij jouw WBE, zij zijn volledig op de hoogte.