Op deze pagina vindt u de kaart met de ontheffingsgebieden die horen bij Besluit 51 (2020) Vos 2021.

  • Legenda. Om de andere lagen van de kaart zichtbaar te maken, klikt u in de legenda (links) op “Vossen - buffer”. Er verschijnen dan vijf opties: WBE-gebieden, Agrarische percelen, Natura2000, Weidevogelleefgebied en Praktische buffer (3km). Deze opties kunnen aan- en uit worden gezet door de lege vakjes ernaast af te vinken. Door op het witte pijltje (<) aan de rechterkant van de legenda te klikken kan de legenda in- of uit worden gevouwen.
  • Zoeken. Via de zoekbalk kan naar specifieke locaties worden gezocht.
  • Opmaak kaart. Wilt u de opmaak van de kaart veranderen (bijvoorbeeld naar satelliet of schematisch), dan kan dat door rechtsboven in de viewer de vier vierkantjes aan te klikken en de gewenste kaart te selecteren.
  • PDF opslaan en printen. Om een specifiek gebied op te slaan, zorgt u dat dit gebied in het midden van het scherm staat. Vervolgens klikt u op de printknop rechtsboven. Daar kunt u de gewenste naam van het PDF opgeven. U kunt de kaart liggend (landscape) of staand (portrait) afdrukken, in A4 of A3 formaat. U moet wellicht in- of uitzoomen om het hele gebied op de afdruk te krijgen. Als u op afdrukken klikt verschijnt de PDF. U kunt deze dan openen en opslaan.