Wasbeerhond

In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

(OP) Opdracht

Periode 

  • Jaarrond

Tijdstip

  • Het beheer van de wasbeerhond mag dag en nacht plaatsvinden.

Het gehele werkgebied van de FBE Noord-Holland. 

  • Geweer
  • Hond (slechts om gewonde en gedode wasbeerhonden op te sporen)
  • Vangkooien en kastvallen (Voorzien van systeem dat signaal geeft wanneer de wasbeerhond wordt gevangen of elke 24 u gecontroleerd worden, Wasbeerhonden gevangen in een vangkooi moeten binnen 24 uur gedood worden.)

N.V.T.

De gemachtigde mag zich in de uitvoering laten bijstaan (in gezelschap) door mede-uitvoerders; degenen die de gemachtigde bijstaan mogen zich uitsluitend bevinden binnen het ontheffingsgebied waarvoor de machtiging is afgegeven of er direct aan grenzende percelen, zodanig dat er uitvoering kan worden gegeven aan beheer binnen het ontheffingsgebied.

De uitvoerder dient gebruik van de vrijstelling éénmalig vooraf te melden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Deze melding blijft gedurende de hele periode van uitvoering geldig. De bewaartermijn voor de verstrekte gegevens bij deze melding is een half jaar of zo lang de melding van toepassing is.

Vanaf 1 januari 2023 kan een jachtaktehouder voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot het registreren van afschot en/of nestbehandeling door op perceelsniveau zijn afschot te registreren direct in het veld nadat de activiteit heeft plaats gevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot nadat de handeling heeft plaats gevonden en voordat men de gedode dieren gaat verplaatsen middels een voertuig. 

Media

Opdracht Wasbeerhond (2023)

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit dier.

Wasbeerhond