Damhert

Het damhert varieert in kleur van gitzwart tot roodbruin met witte stippen. Hij wordt van grond tot rug tot ruim een meter hoog. Groter dan het ree, kleiner dan het edelhert. Het schoffelgewei van een volwassen mannetje is ook opvallend: het zijn meer platen dan de spitse vormen van het gewei van het ree en het edelhert. Het damhert is vooral te vinden op de Veluwe en in de Amsterdamse Waterleidingduinen, maar op meerdere plekken in Nederland leven kleine groepjes damherten. De soort wordt ook veel in hertenkampen en kinderboerderijen gehouden. In het wild eet het grassen, kruiden, maar ook bladeren, heide, eikels en granen.

damhert.jpg

WAAROM BEHEER NODIG IS

Damherten richten het gehele jaar door schade aan door het eten van eindtoppen en zijtakken in de bosbouw en boomteelt. Ze veroorzaken schade door het vegen van het bastgewei en markering van hun territorium. Soms trekken ze recent geplante bomen uit de grond of duwen ze de bomen scheef. Schilschade ontstaat door het afknabbelen van de boombast. Ze veroorzaken ook vraatschade aan de oogst van boeren door het eten van gras, granen en maïs en door lopen, liggen en/of rollen. Met hun poten krabben ze aardappelen, bieten en wortelen los uit de aarde om ze op te eten. Damherten kunnen een gevaar zijn voor verkeer (wildaanrijdingen).

HOE VOORKOM JE SCHADE

Rond extreem schadegevoelige gewassen zoals aardappelen, bieten en maïs is het vroegtijdig plaatsen van (tijdelijke elektrische) rasters het meest effectief om medegebruik van landbouwgronden te voorkomen.

In de preventiekit hertachtigen van het Faunafonds, onderdeel van Bij12 is een voorbeeld van zo’n hekwerk opgenomen en is er een overzicht van geadviseerde visuele en akoestische maatregelen als vlaggen, knalapparaten, flitslampen en flitsmolens. In bosrijke gebieden en zeker ‘s avonds max. 60 km/per uur te rijden, de bermen in de gaten te houden en niet uit te wijken.

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

In het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid (verkeersveiligheid) en ter voorkoming en bestrijding van schade aan flora en fauna en schade aan gewassen mogen damherten worden gedood.

Populatiebeheer en schadebestrijding zijn in 2 ontheffingen vastgelegd. Daarbij geldt:

Besluit 50 (2015) buiten leefgebied:

  • deze ontheffing is jaarrond geldig;
  • geldig binnen de begrenzing van in de ontheffing aangegeven gebied;
  • zie de tekst van de ontheffing voor de overige voorwaarden.

Besluit 49 (2015) binnen leefgebied:

  • staat toe damherten te doden ter voorkoming en bestrijding van schade aan flora en fauna en gewassen;
  • alleen geldig binnen het leefgebied; voor begrenzingen zie de bijlage 1 van de ontheffing;
  • zie de tekst van de ontheffing voor de overige voorwaarden.

Lees het faunabeheerplan damherten voor de achtergronden, huidige aantallen en plannen met betrekking tot beheer in de toekomst.

In het kader van de verkeersveiligheid heeft FBE ook de beschikking over een aanwijzing art 67 Besluit 39 (2014) wildaanrijdingen Damhert en Ree.
In samenwerking met onze partner Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) en de wildaanrijdingen teams van de betrokken WBE’s wordt deze aanwijzing uitgevoerd om aanrijdingen met in het wild levende (hoef-) dieren in Noord-Holland af te kunnen handelen.

HET WETEN WAARD

  • Damherten kwamen heel vroeger al in Europa voor, maar zijn door de Romeinen weer ingevoerd.
  • Damherten zijn goede zwemmers.

MEER WETEN