Damhert

Damherten zijn de grootste herten die in Noord-Holland leven. De damherten die in onze provincie in het wild leven zijn ooit ontsnapt uit hertenkampen. Nu leeft er een grote groep in de duinen van Zuid-Kennemerland. Grazers zoals herten zijn belangrijk in de natuur. Ze eten jongen planten, waardoor het landschap niet overal dichtgroeit. Die variatie in landschap trekt veel verschillende planten en dieren aan.

Schadebeheer

In Zuid-Kennemerland is het aantal herten zo hoog dat ze natuur en landbouwgewassen beschadigen en een gevaar vormen voor het verkeer. Om landbouwgewassen en natuur te beschermen en aanrijdingen te voorkomen worden in Noord-Holland maatregelen genomen. Op dit moment zijn er zo veel herten in de Amsterdamse Waterleidingduinen dat planten helemaal niet meer de kans krijgen om te groeien. Daarom wordt de populatie damherten in Zuid-Kennemerland teruggebracht naar circa 900 dieren. Zo krijgt het natuurgebied de kans om te herstellen.

Maatregelen om schade te voorkomen:

 1. Weren en verjagen
  • Met bijvoorbeeld vlaggen, flitsers of knallen, afschermen van kwetsbare natuur met hekken.
 2. Plaatsen van hekken op de grenzen van het leefgebied
  •  Zodat herten de wegen niet betreden of landbouwgewassen aanvreten.
 3. Voorkomen van aanrijdingen
  • Hekken langs de wegen, maximum snelheid aanpassen naar 60 km/u, waarschuwingsborden.
 4. Doden
  • In de wintermaanden worden er damherten gedood om de populatie te verkleinen.
Aanrijdingen met damherten

De herten gaan ook regelmatig buiten het natuurgebied op zoek naar eten of nieuw leefgebied. Daarvoor steken ze de weg of het spoor over. Ieder jaar zijn er daardoor aanrijdingen met herten dichtbij het natuurgebied. Dit is gevaarlijk voor mens en dier, en veroorzaakt materiele en immateriële schade. Op veel plaatsen langs de weg zijn daarom hekken geplaatst. Ook is op enkele plaatsen de snelheid verlaagd naar 60 kilometer per uur en zijn extra waarschuwingsborden neergezet.

Meer informatie