Wolf

De wolf lijkt op een hond en de soort is feitelijk ook een voorouder van onze huishond. De wolf heeft een rechte rug, lange stevige poten en spitse oren. Zijn staart hangt echter meer dan die van de honden die wij thuis houden. Zijn dikke vacht is beige bruin en van boven wat grijzer. Rond zijn bek is hij wit. Hij leeft in roedels van 2 tot 10 soortgenoten.

wolf.jpg

WAAROM BEHEER NODIG IS

De wolf is bijna uitgestorven en komt vanuit Duitsland weer langzaam ons land binnen. Ook aan de grens van België met Frankrijk zijn inmiddels meldingen van de wolf gedaan. Voorlopig zijn dit individuele beesten. Van roedels is nog geen sprake. De wetgever en natuurbeschermers willen de wolf echter weer een kans geven zich te vestigen in ons land. Dat vraagt regelgeving en monitoring van eventuele problemen. De wolf heeft in de Wet natuurbescherming een beschermde status.

HOE VOORKOM JE SCHADE

Die wettelijke status betekent dat wolven niet geschoten en niet verstoord mogen worden. Schadebeperking is alleen mogelijk door goede bescherming van mogelijke prooien zoals schapen met een (tijdelijk en/of elektrisch) hekwerk.

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Als de overheid de mogelijkheid voor schadebeperking via verjaging en afschot indamt, is het redelijk dat gedupeerden tegemoetkoming krijgen bij geleden schade. Bedrijven met door wolven veroorzaakte schade aan landbouwhuisdieren kunnen zich melden bij het Faunafonds van Bij12. Vooralsnog wordt er een tegemoetkoming verleend tot 100% van de schade.

HET WETEN WAARD

In maart 2015 liep een wolf vier dagen in Noord-Nederland. De eerste sinds 150 jaar!
Wolven die op zichzelf gaan wonen lopen honderden kilometers weg. Een Duitse wolf liep eens 1.000 kilometer en kwam uit in Wit-Rusland.
De mens heeft de wolf bijna uitgeroeid, ondanks dat mensen zelden worden aangevallen door wolven.


MEER WETEN