Smient

De smient is een eend van zo’n 45 centimeter. Het mannetje heeft een kastanjebruine kop met een witgele streep op het voorhoofd. Zijn borst is roze van boven en wit van onder, zijn zijkanten grijsblauw. Het vrouwtje is roodbruin of grijs en heeft een blauwgrijze snavel en witte buik. De meeste smienten komen in het najaar vanuit Scandinavië en Siberië naar Nederland en overwinteren hier. De smient eet bladeren, zaden, wortels van planten, gras en algen.

smient.jpeg

WAAROM BEHEER NODIG IS

Smienten houden van gras, speciaal van soorten als veldbeemdgras, geknikte vossestaart en fioringras. Ze hebben korte snavels waarmee ze het best beter kunnen ‘knippen’ als het gras kort is. Ze keren daarom regelmatig terug naar dezelfde gronden om deze kort te houden en hun voedselbron veilig te stellen. Lastig voor de agrariër die op die plek zijn brood moet verdienen.

HOE VOORKOM JE SCHADE

Agrariërs kunnen middelen als vlaggen, nabootsing roofvogel, knalapparatuur, vogelafweerpistool, stokken met linten en schriklint/koord inzetten om eenden te verjagen en landbouwschade te voorkomen. De smient staat namelijk op de provinciale vrijstellingslijst. Kijk voor meer informatie naar de preventiekit eenden van het Faunafonds, onderdeel van Bij12.

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Smienten zijn beschermde dieren en mogen niet worden verjaagd of gedood. Burgers kunnen bij ernstige overlast contact opnemen met de RUD NHN.

Zij zullen in overleg met de FBE zoeken naar passende maatregelen om verdere overlast tegen te gaan.

HET WETEN WAARD

  • De smient wordt om door zijn roep ook wel 'fluiteend' genoemd.
  • De smient leeft zowel in zoet als zout water. Je vindt ze dus langs onze grote rivieren, maar ook op de Waddenzee.
  • De vogel eet planten. Alleen als het vrouwtje broedt, vult ze haar menu aan met muggen.

MEER WETEN