Rapportage Analyse Afschotdata 2022

Geplaatst: 13 October 2022

In de Rapportage Analyse Afschotdata lees je hoe wij het proces van registreren en de dataset met beheerdata (afschotgegevens) van ganzen hebben onderzocht.

Rapportage Analyse Afschotdata 2022

Vanuit de Wet natuurbescherming heeft de FBE Noord-Holland een wettelijke taak in het verzamelen en verwerken van faunabeheerdata. Deze data moeten gevalideerd zijn, zodat ze kunnen worden gebruikt voor beleidsvorming en het ontwikkelen van effectief faunabeheer.

In onze uitvoeringsplannen 2021 en 2022 staat dat de FBE Noord-Holland zich inzet voor het op een betrouwbare wijze verzamelen en valideren van die data. De analyse van de afschotdata en het verbeteren van de kwaliteit van de data zijn als specifieke acties opgenomen.

De directe aanleiding hiervoor is de geconstateerde discrepantie in zowel de data zoals die zijn beschreven in de Evaluatie van het ganzenbeheerplan 2015-2020 Noord-Holland, als de signalen uit AEWA verband. AEWA heeft Nederland verzocht om binnen drie jaar de afschotdata te verbeteren.

In de Rapportage Analyse Afschotdata lees je hoe wij het proces van registreren en de dataset met beheerdata (afschotgegevens) van ganzen hebben onderzocht. Een ruwe analyse van de dataset maakt inzichtelijk wat mogelijke foutenbronnen zijn voor over- of onderschatting van het aantal afgeschoten ganzen, en geeft een indicatie van de impact. Daarnaast hebben wij verkend welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om die onjuistheden te voorkomen.

Lees de rapportagehier: Analyse Afschotdata 2022.