ONTHEFFING

 

ONTHEFFING

De Flora- en faunawet beschermt alle aangewezen inheemse dier- en plantensoorten. In sommige gevallen staat de wet het toe dat van deze bescherming kan worden afgeweken.
Op basis van artikel 75 van de Flora- en faunawet mogen handelingen plaatsvinden. Handelingen zijn verschillend van aard en mate van ingrepen en mogen alleen plaatsvinden als er geen andere bevredigende oplossingen zijn.
Handelingen kunnen plaatsvinden op basis van een vrijstelling, een aanwijzing of een ontheffing.

 

De volgende vrijstelling(en) zijn momenteel actief:

LANDELIJKE VRIJSTELLING

PROVINCIALE VRIJSTELLING

 

Ontheffingen kunnen onderverdeeld worden in vier categorieën. Per categorie zijn er verschillende ontheffingen actief:

 

ALGEMENE ONTHEFFINGEN

Besluit 13 (2014) Vos

Besluit 13 (2015) Beheer zomerganzen

Besluit 15 (2016) Gebruik geweer afpalingskring de Hin

Besluit 2 (2016) Vos Balgzand

Besluit 49 (2013) Ganzen Schiphol 10 km

Besluit 51 (2015) Broedparen ganzen

Besluit 58 (2013) Nestbehandeling Schiphol 20 km zone (nestbehandeling op basis van provinciale vrijstelling)

  

GEBIEDSGEBONDEN ONTHEFFINGEN

AANWIJZING art.67 Besluit 22 (2014) ~ nestbehandeling en afschot Schiphol (nestbehandeling op basis van provinciale vrijstelling)

 

PERCEELGEBONDEN ONTHEFFINGEN

Besluit 3 (2016) Knobbelzwaan (inclusief voormalig besluit 17 (2014)

Besluit 9 (2016) Meerkoet (inclusief voormalig besluit 11 (2014)

Besluit 14 (2015) Schadebestrijding zomerganzen

 

GROFWILDONTHEFFINGEN

Besluit 50 (2015) Damhert buiten leefgebied

Besluit 49 (2015) Damhert binnen leefgebied

 

De volgende aanwijzing(en) zijn momenteel actief:

-

 

LET WEL: Handelingen in het kader van beheer en schadebestrijding (vrijstelling, ontheffing en aanwijzing) zijn alleen uit te voeren door personen die handelen met toestemming van de grondgebruiker en zijn gerechtigd om de handeling uit te voeren. Een uitzondering hierop is een aanwijzing (opdracht) waarmee G.S. personen of categorieën van personen heeft aangewezen om specifiek genoemde handelingen uit te voeren.