<

AANWIJZING


De provincie kan, wanneer er geen andere goede oplossingen zijn, een aanwijzing afgeven aan (groepen van) personen om de stand van bepaalde diersoorten of verwilderde dieren te beperken. Dat kan op grond van een aantal belangen die in de wet zijn genoemd. De FBE beschikt over aanwijzingen voor de volgende diersoorten:

  • Aanwijzing art.67 Besluit 22 (2014)- nestbehandeling en afschot Schiphol
  • Aanwijzing wildaanrijdingen Besluit 39 (2014)

In samenwerking met onze partner Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) en de wildaanrijdingen teams van de betrokken WBE’s wordt deze aanwijzing uitgevoerd om aanrijdingen met in het wild levende (hoef-) dieren in Noord-Holland af te kunnen handelen.

 

LET WEL: vrijstelling, ontheffing en aanwijzing zijn alleen geldig voor (opgeleide) jachtaktehouders.