UITVOERING


ONTHEFFINGEN: BESCHERMING, TENZIJ..

 

De Wet beschermt alle van nature in Nederland voorkomende dieren, tenzij ze grote schade opleveren aan verkeer, landbouw of natuur. De uitzonderingen zijn geregeld via algemeen geldende ontheffingen en ontheffingen die voor specifieke schades of gebieden gelden. 

De Flora-en faunawet beschermt alle van nature in Nederland voorkomende:
  • zoogdieren, m.u.v. de zwarte rat, bruine rat en de huismuis
  • vogels
  • amfibieën en reptielen
  • vissen

De bescherming betekent dat de dieren niet gedood, verwond, gevangen, bemachtigd of daarvoor opgespoord mogen worden. Gedomesticeerde dieren (dieren die thuis gehouden worden) vormen daarbij een uitzondering. 

VRIJSTELLINGSLIJSTEN

Omdat bepaalde diersoorten in het gehele land belangrijke veroorzaken, heeft het Ministerie van Economische Zaken een zestal diersoorten op een landelijke vrijstellingslijst geplaatst. Landelijk vrijgestelde soorten zijn de Canadese ganshoutduifkauwvos, zwarte kraai en het konijn. Lees meer...

 

ONTHEFFING

Ontheffingen, van in de Wet genoemde verboden,  worden verleend voor specifiek omschreven situaties ter voorkoming van schade of het beheer van soorten. Lees meer...

 

AANWIJZING

De provincie kan, wanneer er geen andere goede oplossingen zijn, een aanwijzing afgeven aan (groepen van) personen om de stand van bepaalde diersoorten of verwilderde dieren te beperken. Dat kan op grond van een aantal belangen die in de wet zijn genoemd. Lees meer...

 

Let wel: vrijstelling, ontheffing en aanwijzing zijn alleen geldig voor (opgeleide) jachtaktehouders.